Årsmøde- og opstillingsmøde den 21 marts og diverse bilag dertil

Alternativet i Storkredsen Midt- og Vestjylland
Kredsen dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Skive, Viborg, Holstebro, Silkeborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern
mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk
Midt- og Vestjylland den 6. marts
Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vest!
Hermed en hilsen fra de Storkreds. Storkredsen omhandler følgende kommuner; Silkeborg, Ikast-Bande, Herning, Viborg, Ringkøbing/Skjern, Skive, Stuer, Holstebro og Lemvig.

Derfor kommer der med dette brev 3, indkaldelse til årsmøde, som afholdes lørdag den 21 marts kl. 14.00-16.00 i Det mobile Hjerterum Hostrupsgade 49-2, 8600 Silkeborg

Dagsorden for årsmødet:
Velkomst og fællessang

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen. Beretning forelægger skriftligt med dette brev – der kan komme enkelte bemærkninger .
  Fremadrettet:
  a) Diskussion om vi skal fortsætte med at være en selvstædig storkreds eller sammenlægges med Østjyllands Storkreds til en Regionskreds.
  b) Tanker om forandret struktur for arbejdet i lokalområder og storkreds
  c) Medlemmernes indspark til det fremtidige arbejde i Storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet forelægger skriftligt
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  a) Politisk Forum v. Stine Isaksen
  b) Dialogråd v. Brian Bruun
  c) Kandidatudvalg v. John Søndergaard forelægger skriftlig
  d) Hovedbestyrelsen v. Louisa Bisgaard
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne – Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.
  Fra bestyrelsen forelægger ændringer til storkredsens vedtægter(Er vedlagt)
 7. Valg til bestyrelsen. Der er pt. ikke indkommet opstillingsgrundlag fra nogen. Alt efter om vedtægtsændringer til vedtægterne går igennem skal der vælges 3-7 medlemmer til bestyrelsen eller hvis ikke vedtagelse 5-7 medlemmer, Derudover skal der vælges mindst 2 suppleanter
 8. Valg til Politisk Forum Der skal vælges et medlem og en suppleant til denne post. Den anden udpeges af storkredsens bestyrelse. Der forelægger kandidatgrundlag fra Louisa Bisgaard. Alt efter behandlingen af vedtægerne kan dette skubbes til opstillingsmødet
 9. Valg af revisorer og suppleanter: På valg er Dorthe Fløjgaard og Klaus Sorth Nielsen
 10. Eventuelt

OPSTILLINGSMØDE FOR ALTERNATIVET MIDT- OG VESTJYLLAND

Samme dag afholdes opstillingsmøde så også med dette brev kommer indkaldelse til dette. Med start kl. 16.00 lørdag den 21 marts Hostrupsgade 49-2, 8600 Silkeborg med pause til spisning og er senest slut kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Fastlæggelse af stemmeprocedure og valgperioder
  4… Valg til dialogrådet
  5… Valg til Hovedbestyrelsen og supplant valgperioden er to år.
  Der forelægger et skriftligt kandidatgrundlag fra Lia Sofia Heldblad(Holstebro)
  6… Orientering om Regionsvalg. Vi tilstræber et fælles opstillingsmøde for de to storkredse.
  7… Diskussion om spidskandidat og hvordan vi forholder til dette. Denne beslutning vil kun være bindende til næste opstillingsmøde.
  8… Præsentation, spørgsmål til kandidater og valg af folketingskandidater
  Der forelægger skriftligt opstillingsgrundlag fra følgende personer:
  Louisa Bisgaard, Silkeborg
  Rasmus Foged, Århus
  Stine Isaksen, Viborg
  H.C. Molbech, Århus(Kan desværre ikke deltage denne dato)
  Hvis det vedtages at der skal være en spidskandidat skal dette ske – gælder kun til næste opstillingsmøde – vælges der en spidskandidat skal der ske en prioritering af kandidaterne med respekt for kvinde/mand på de to første pladser på listen.
  9… Eventuel opstilling af Europaparlamentskandidat for Storkredsen. Det er ikke en pligt
  Ingen har indsendt et opstillingsgrundlag.
 4. Eventuelt

Der vil være grønt mad undervejs, da det er et omfattende møde. Vi håber alle kommer med godt humør – noget kan blive lidt træls.

Mvh

Bestyrelsen i Alternativet Midt- og Vestjylland.Den færdige række af bilag til årsmødet.doc (49.5 KB) Politisk Forum kandidat Louisa Bisgaard .pdf (5.8 MB) Opstillingsgrundlag til Hovedbestyrelsen Lia Heldblad.doc (18 KB) HCMolbech-kandidat2020 folketingsvalg.pdf (134.7 KB) Rasmus Foged opstillingsgrundlag folketingskandidat.pdf (106.2 KB) Stine Isaksen opstillngsgrundlag.doc (22.5 KB)