Årsmøde og opstillingsmøde 27. marts

Kære alternativist

Alternativet Aarhus holder kombineret Årsmøde og opstillingsmøde lørdag den 27. marts kl. 11.00-15.00. Vi håber på at kunne mødes, men arbejder som udgangspunkt med en virtuel løsning.
Mere info følger om dette når vi kommer tættere på mødet.

TilmeldingAlleOs eller via Facebook :muscle:

Årsmøde
“Dørene” åbner kl 10:30 og årsmødet går i gang kl 11:00. Vi forventer at årsmødet varer til kl 12:30.

Vi holder årsmødet som udgangspunkt digitalt, men forbeholder os muligheden for at gennemføre den fysisk hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger tillader det.

Den foreløbige dagsorden for årsmødet er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Beretning fra grupperne
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg til bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

Årsmødet er stedet hvor du som medlem har indflydelse på lokalforeningen, f.eks. ved at være med til at vælge hvem der skal sidde i vores bestyrelse.

Vil du være med i bestyrelsen?
Du kan som medlem også selv stille op til bestyrelsen. Vi har faktisk brug for flere kræfter der vil være med, da der er plads til flere i bestyrelsen. Vi mødes en gang om måneden. Som medlem af bestyrelsen er du med hvor lokale aktiviteter skabes og nye initiativer fødes. Så, hvis du vil være med, så sendes et kort opstillingsgrundlag om dig og hvorfor du ønsker at stille op til forperson Tenna på tenna.duch.schaldemose@alternativet.dk senest lørdag den 13. marts .

Forslag
Som medlem kan du indsende forslag til behandling på årsmødet.
Fristen for dette er lørdag den 13. marts .

Opstillingsmøde:
Efter en kort frokostpause vil vi fortsætte programmet med et opstillingsmøde for kandidater til kommunalvalget 2021. Det starter kl 13 og varer i to timer.

Den foreløbig dagsorden for opstillingsmødet er:
1 Velkomst
2 Valg af dirigent, referent og stemmetæller
3 Præsentation af kandidaterne
4 Kandidat debat
5 Valghandling
6 Valgresultat
7 Afslutning og afrunding

Vi har brug for dig som kandidat - så hvad skal du gøre?
For at stille op som kandidat for Alternativet skal du opfylde følgende betingelser:

 1. Indsende et udfyldt Kandidataspirantens præsentation 2021.docx (25.4 KB) senest lørdag den 13. marts . Grundlaget sendes til aarhus@alternativet.dk
 2. Du skal have været betalende medlem af Alternativet i mindst tre måneder når opstillingsmødet holdes

Ved indsendelse af kandidatgrundlaget vil kandidatudvalget invitere dig til en samtale om det videre arbejde.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er nysgerrig men uafklaret?
Kontakt Peter Laudrup på peter.laudrup@alternativet.dk der sidder i bestyrelsen og kandidatudvalget for at høre mere om det, at være kandidat til kommunalvalget for Alternativet Aarhus.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker stille op?
Duk op! Kom og vis vores aspiranter, at der er opbakning til deres arbejde, og giv de kandidater, vi vælger, et stærkt mandat til det videre arbejde.

Endelig dagsorden for de to møder og relevante bilag udsendes senest en uge inden opstillingsmødet.

Vi håber at mange vil være med til at bakke op om det fortsatte lokalpolitiske arbejde i Alternativet Aarhus og hepper på at situationen i slutningen af marts gør at vi kan mødes fysisk

Vi ser frem til et grønt og bæredygtigt forår sammen med jer alle sammen :four_leaf_clover: :tulip: :deciduous_tree:
Bestyrelsen