Årsmøde og opstillingsmøde 21/3

Kære medlem i Storkreds København

Vi følger her op på vores indkaldelse til års- og opstillingsmødet med uddybende informationer om hvad det indebærer at sidde i storkredsens bestyrelse og hvad vi forventer af kandidater til politiske poster. Derudover skal vi lige have præciseret nogle deadlines.

Hvis du vil deltage i mødet skal du tilmelde dig via følgende link:
https://billetfix.dk/da/e/alternativet-storkreds-kbenhavn-ordinrt-arsmde/
Storkredsen har en udgift på 80 kr. pr. deltager, så det er vigtigt du melder fra, hvis du bliver forhindret i at deltage. Dette kan gøres på storkreds.kbh@alternativet.dk

Begivenheden opdateres løbende på alleos.dk

Ønsker du at stille op til Politisk Forum (PoFo), at blive folketingskandidat eller europaparlamentskandidat skal du indsende dit opstillingsgrundlag senest 22/2 til storkreds.kbh@alternativet.dk. Opstillingsgrundlaget må max fylde 1 side.

Ønsker du at stille op til storkredsens bestyrelse skal du indsende dit opstllingsgrundlag senest 7/3. Dette må også max fylde 1 side.

Storkredsbestyrelsens forventninger til politiske kandidater

Du skal…

• Brænde for Alternativets politik i et sådan omfang, at du kan indgå aktivt i debatter,
drøfte mærkesager og svare på spørgsmål fra presse, medlemmer, politiske modkandidater og borgere generelt
• Være en synlig og aktiv del af storkredsen i medlemsarrangementer (sociale og politiske)
• Arrangere 1-2 medlemsarrangementer årligt og gerne med inddragelse af dine medkandidater
• Kunne skabe synlighed i medierne (fx FB, kronikker og debatindlæg)
• Deltage i valgkampagnearbejde og støtte kandidater i KV21

Er du vores nye bestyrelsesmedlem i Storkreds København?

Storkredsen koordinerer aktiviteter, inspirerer til indsatser og skaber sammenhæng. Som bestyrelsesmedlem i Storkreds København er du således med til at:

• Indgå i et hyggeligt fællesskab, hvor vi mødes 1-2 gange i måneden
• Arrangere medlemsevents
• Fordele økonomiske midler i storkredsen
• Indgå vigtige aftaler på tværs af bestyrelser i storkredsen og regionen
• Være en del af husudvalget Åbenrå 33
• Stå for koordinering af kredsens kandidater til EU og FT valg
• Afholde årsmøder og opstillingsmøder
• Nørde vedtægter (efter behov)

Bestyrelsen for Storkreds København Alternativet