Årsmøde og opstillingsmøde 2016

Kære Østjydske Alternativist

Vi vil dele en drøm med dig…


Det er den 24. september. Solen skinner fra en mørkeblå himmel, luften bærer varsler om det kommende efterår, og de første blade er blevet gule i kanten.
I dag er dagen - dagen for Årsmødet. Snart skal du være sammen med 200 andre Østjyske Alternativister, nogle som du kender – andre som du aldrig har set før. Dagen er din mulighed for at samles med andre på tværs af kredsene og kommunerne, se hinanden i øjnene og dele dine tanker og ideer om, hvad det vil sige at være en del af Alternativet.

I dag skal du være med til at vælge stærke tillidsrepræsentanter på alle niveauer og som der er hårdt brug for, både til Storkredsbestyrelsen, til Politisk Forum og til Folketinget. Repræsentanter, som skal være dine ambassadører for det kommende år. Derudover skal du dele dine perspektiver i workshops, blive inspireret og hygge dig stort.

Denne drøm og denne dag, som vi håber at dele med dig, er pakket med spændende indslag, både af den formelle og mere kreative slags. Gennemsigtighed, Ydmyghed, Empati, Generøsitet, Mod, og Humor gennemsyrer dagen. Når du ser rundt, kan du se at det er sådan her ny politisk kultur ser ud og føles.

Da du går hjem, er solen ved at gå ned og luften føles en anelse kølig. Du er glad i hjertet og varm i maven, for du føler dig både set, hørt og respekteret. Og du er endnu engang blevet bekræftet i at ‪#‎dugørenforskel‬!
Vil du være med? Det håber vi!

Den officielle indkaldelse til Storkreds Østjyllands årsmøde:
Lørdag d. 24 september 2016 kl. 10.00-17.00
på Friland, Feldballe, 8410 Rønde.
Årsmøde (= Årsmøde + Opstillingsmøde)

Årsmødet bliver i år afholdt på Friland ved Rønde på Djursland. Friland er et lille, bæredygtigt andelssamfund, der udlever mange af vore politiske visioner i praksis. Det bliver en spændende dag, krydret med både seriøsitet og sjÅv – og det bliver forhåbentlig også en dag, der kan inspirere til både drømme og konkrete tiltag.

Du kan allerede nu tilmelde dig på hjemmesiden for årsmødet:
http://www.årsmøde-østjylland.dk hvorpå der er et link til Billetto.dk - det skal ske senest d. 20 september. Skynd dig - for vi har et begrænsede antal pladser!

Dagens formelle program vil bestå af to dele. Dels selve Årsmødet, hvor vi skal have stemt om vores nye vedtægter (som læner sig tæt opad minimumsvedtægerne der blev vedtaget på Landsmødet i maj´16) og de indkomne forslag fra medlemmerne. Derudover skal der vælges tillidsrepræsentanter til Storkredsbestyrelsen og Politisk Forum. Den anden del er et Opstillingsmøde, hvor kandidaterne til Konfliktmæglingsrådet, Ombudsrådet og Folketinget skal præsenteres og vælges.

Hele dagen er selvfølgelig krydret med inspirerende indlæg og overraskende læring. Glæd dig!

I henhold til vores gældende vedtægter skal indkaldelse til ordinært Årsmøde og Opstillingsmøde ske med minimum seks ugers varsel (§8, stk.1). Dette er hermed efterlevet.
Her er et hurtigt overblik over vigtige datoer, som du kan plotte ind i din kalender:

 • d. 13 august 2016 - Indkaldelse

 • d. 20 september 2016 – Sidste tilmeldingsfrist til årsmødet på hjemmesiden

 • d. 26 august 2016 - Dagsorden for dagen bliver offentliggjort på http://www.årsmøde-østjylland.dk og Facebook

 • d. 26 august 2016 kl.12.00 – seneste tilmelding for opstilling af kandidatur til de respektive poster

 • d. 10 september 2016 - Offentliggørelse af kandidaturer http://www.årsmøde-østjylland.dk

 • d. 24 september kl. 10.00 – 17.00 - Årsmøde brag af en dag!

Vi opfordrer på bedste alternativistiske måde samkørsel på dagen! Busserne; 120, 121, 122 (direkte til Feldballe), 123 kører næsten lige forbi.

Årsmøde
Tillidsposterne i Alternativet er på valg én gang om året – hvilket sikrer dynamik og fleksibilitet. Vi har gennemgået en hæsblæsende udvikling både på landsplan og lokalt - og er stadig i gang med at skabe et solidt fundament for en bevægelse, der i dag tæller ca 1700 medlemmer bare i Østjylland. I den forbindelse har vi brug for stærke kræfter, der er villige til at bringe personlige ressourcer og kompetencer i spil.

De reviderede vedtægter
Vi har været i gang med at revidere Storkreds Østjyllands vedtægter, så de læner sig tæt opad minimumsvedtægterne for storkredse der blev vedtaget på Landsmødet i maj´16. Du kan finde dem i deres samlede form nedenfor.

Storkredsbestyrelsen
At arbejde i Storkredsbestyrelsen er mangfoldigt og enormt spændende. Storkredsbestyrelsen opgave er bl.a. at understøtte opstarten af Lokalforeninger og at involvere og engagere kredsens medlemmer i politiske, organisatoriske og aktivistiske tiltag. Bestyrelsen er med til at opstille Folketings- og Regionsrådskandidater og koordinere relevante aktiviteter på tværs af kommunerne.
Det er også Storkredsbestyrelsen, der står for den overordnede koordinering af Kommunalvalg 2017. Vi har brug for passionerede alternativister der kan se på opgaverne fra nye og anderledes vinkler – for flere kan mere og er meget klÅgere. Har du lyst til at være med til at sætte et motiverende, stærkt og kompetent fundament for den næst-største storkreds i DK, kan du tage fat i Tara Magill (taramagillhansen@gmail.com), som vil fortælle dig hvad du skal gøre for at stille op. Dit kandidatur skal indsendes senest d. 26 august 2016.

Politisk Forum (POFO)
Politisk Forum er Alternativets politiske beslutningsfællesskab. Her samles Hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt repræsentanter fra alle Storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik.
Vi skal på Årsmødet have valgt eet medlem samt een suppleant til POFO, som repræsentanter for Østjylland. Har du lyst til at være med til at udvikle Alternativets politik og være del af et team, der er sammensat af repræsentanter fra hele Danmark, kan du skrive til Tara Magill (taramagillhansen@gmail.com), som vil fortælle dig hvad du skal gore for at stille op. Dit kandidatur skal indsendes senest d. 26 august 2016.

Opstillingsmøde
Som noget nyt efter Alternativets landsmøde i maj 2016, er der nedsat et Kandidatudvalg, der består af repræsentanter fra alle kommunerne i Storkredsen og tre storkredsbestyrelsesmedlemmer. Kandidatudvalget er ansvarlig for opsætning og afholdelse af valg af kandidater til Konfliktmæglings- og Ombudsrådet samt Folketinget. Det er altså Kandidatudvalget, der er ansvarlig for Opstillingsmødet.

Konfliktmæglingsrådet
Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Konfliktmæglingsrådet på opstillingsmødet. Det valgte medlem af Konfliktmæglingsrådet behøver ikke være medlem af Alternativet, så det kan tænkes, at en kandidat, der ikke er til stede på Opstillingsmødet stiller op.
Medlemmet af Konfliktmæglingsrådet skal have indsigt i og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning, og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den storkreds, hvor personen er valgt.
Konfliktmæglingsrådets primære opgave er at hjælpe Alternativets foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne, således at alle parter har mulighed for at blive klogere på hinanden. Alle bestyrelser, udvalg og medlemmer i Alternativet kan anmode om hjælp fra Konfliktmæglingsrådet til håndtering af konflikter.
Har du lyst til at være del af et team der er sammensat af repræsentanter fra hele DK, kan du skrive til Birgit Hageneier (birgit.hageneier@alternativet.dk), som vil fortælle du hvad du skal gore for at stille op. Dit kandidatur skal indsendes senest d. 26 august 2016.

Ombudsrådet
Ombudsrådets formål er at evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer, samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer. Vi skal på Opstillingsmødet indstille én person som muligt medlem af Ombudsrådet. Blandt de indstillede personer fra Storkredsene vælger Landsmødet fem personer. Hovedbestyrelsen udpeger straks efter Landsmødet efter indstilling fra Landssekretariatet tre eksterne fagpersoner til at indtræde i Ombudsrådet. Rådet består samlet af otte personer. Ombudsrådet skal mindst én gang om året involvere medlemmerne i evalueringen. Ombudsrådet udarbejder en afrapportering til landsmødet, men kan udtale sig løbende.
Har du lyst til at være med til at støtte Alternativet til at leve op til vores værdier og dogmer, og være del af et team der er sammensat af repræsentanter fra hele DK, kan du skrive til Birgit Hageneier (birgit.hageneier@alternativet.dk), som vil fortælle dig hvad du skal gore for at stille op. Dit kandidatur skal indsendes senest d. 26 august 2016.

Folketingskandidater
Vi skal på Årsmødet have valgt et team af nye folketingskandidater, der kan repræsentere Alternativet på Christiansborg og agere ambassadører for en ny politisk kultur. Vi søger kompetente kandidater, der er ønsker at virkeliggøre vores Manifest, være vores værdier og debatdogmer, og som vil arbejde intenst for vores politiske program og udvikling af det.

Har du lyst til at opstille som kandidat til folketinget og kan du skrive til Birgit Hageneier (birgit.hageneier@alternativet.dk), som vil fortælle dig hvad du skal gøre for at stille op. Dit kandidatur skal indsendes senest d. 26 august 2016.

Vi glæder os til at se dig til Årsmødet!

De grønneste hilsner

Kandidatudvalget og Storkreds Østjylland


Vedtægter for Storkreds Østjylland

 • revideret iflg. Minimumsvedtægterne for storkredse vedtaget på Alternativets landsmøde maj´16.

  Kapitel 1 Indledning
  § 1 Navn og Område
  Stk. 1 Navnet på Storkredsforeningen er Alternativet Østjylland Storkredsforening. Herefter omtalt som storkredsforeningen.
  Stk. 2 Storkredsforeningen omfatter det geografiske område, der er fastlagt som Østjylland Storkreds.

§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§ 3 Organisationskultur
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.
  Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.

§ 4 Mangfoldighed
Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

Kapitel 2 Storkredsforeningen

§5 Storkredsforeningens formål
Stk. 1 Storkredsforeningens formål er at arbejde for Alternativets formål.

§ 6 Storkredsforeningens opgaver
Stk. 1 Storkredsforeningen arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på tværs af lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele storkredsens område.
Storkredsforeningen har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regionsrådet, Folketinget og Europaparlamentet.
Stk. 2 Hvor der ikke er en lokalforening udpeger storkredsbestyrelsen en kommune ansvarlig.
Denne er ansvarlig for at sikre et minimum af medlemsaktiviteter og for at arbejde hen imod stiftelse af en lokalforening.

§ 7 Medlemmer af Storkredsforeningen
Stk. 1 Medlemmer af storkredsforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i storkredsen.
Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret opnår ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling.
Stk. 3 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder alternativet, kan den pågældende ekskluderes.
Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

§ 8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet. Årsmødet indkaldes med mindst seks ugers varsel.
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret jf. § 7 stk. 2
Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Konfliktmæglingsråd.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg til Politisk Forum
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
  Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse
  Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 10 medlemmer af Storkredsen
  Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
  Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag skal udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse

§ 9 Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt mindst halvdelen minus 1 af storkredsbestyrelsens medlemmer beslutter det, eller 5 af medlemmerne begærer det.
Stk. 2 Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den førstkommende lørdag eller søndag, dog minimum 2 dage efter valgets udskrivelse.

§ 10 Storkredsforeningens bestyrelse
Stk. 1 Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 9, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.
Stk. 2 Der skal vælges minimum 2 kvinder og 2 mænd.
Stk. 3 Efter stemmetal vælges mindst 2 og op til 4 suppleanter, i prioriteret rækkefølge, medmindre andet aftales.
Stk. 4 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv senest den førstkommende
weekend efter valget.
Stk. 5 Kandidater til alle andre politiske poster end Folketinget kan være medlem i bestyrelsen, men må ikke være forperson, næstforperson eller kasserer i et valgår. Folkevalgte til alle andre poster end Folketinget kan være medlem af bestyrelsen, man kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Stk. 5a Bestemmelsen om begrænsninger for folketingskandidater og folketingsmedlemmer i storkredsbestyrelserne træder i kraft ved storkredsforeningernes næste ordinære årsmøde.
Dette stk. udgår ved næste ordinære årsmøde.
Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne (hvoraf en skal være forperson eller næstforperson) er fysisk eller digitalt tilstede, eller de har tilkendegivet sin indstilling skriftligt til det specifikke punkt.
Stk. 7 I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.
Stk. 8 Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for økonomien, at udarbejde et budget og at fremlægge regnskabet på det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.
Stk. 9 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 10 Storkredsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.
Stk. 11 Hvis et medlem trækker sig fra storkredsbestyrelsen tiltræder den højest rangerende suppleant, medmindre andet aftales (en suppleant kan vælge at sidde over m.m.). Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.
Stk. 12 Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger i træk indkaldes den højest rangerende suppleant.

Kapitel 3 Valg af kandidater

§ 11 Tillidsvalgte
Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regions råd, Folketing eller Europaparlamentet for Alternativet må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.
Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingent er indbetalt.
Stk. 4 Alle tillidsvalgte i storkredsforeningen er valgt for ét år og kan genvælges.
Stk. 5 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelsen i storkredsforeningen.
Midlertidigt. Bestemmelsen om begrænsninger for folketingskandidater og folketingsmedlemmer i Storkredsbestyrelserne træder i kraft ved storkredsforeningens næste ordinære årsmøde. Denne bestemmelse udgår ved næste ordinære landmøde 2017.

§ 12 Kandidatudvalg
Stk. 1 Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsens bestyrelse. Hvis en kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlemmer svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget.
Stk. 2 Kandidatudvalget fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 3 Kandidatudvalget skal koordinere kandidat- og opstillingsprocesserne i storkredsen med hensyn til folketingsvalg. Udvalget kan også gives opgaver relateret til regionsrådsvalg og europaparlamentsvalg. Storkredsens kandidatudvalg koordinerer i den forbindelse med de øvrige kandidatudvalg i Alternativet.
Stk. 4 Kandidatudvalget skal understøtte en kultur, hvor Alternativets politiske kandidater stiller op og arbejder som et team.
Stk. 5 Kandidatudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper.
Stk. 6 Såfremt der ikke er oprettet en lokalforening, der dækker opstillingskredsen, kan den kommuneansvarlige i Storkredsen deltage i kandidatudvalget.

§ 13 Storkredsforeningens opstillingsmøde
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde afholdt i marts vælger eller genvælger storkredsforeningens medlemmer kandidater til Ombudsrådet, Konfliktmæglingsrådet samt kandidater til folketings-, regionsråds- og eventuelt også europaparlamentsvalget.
Stk. 1a Som overgangsordning kan mødet, der skulle holdes i marts 2017, holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er ikke på valg igen før marts 2018, med mindre det er meldt ud i forbindelse med valghandlingen.
Midlertidigt: Ved første Folketingsvalg efter folketingsvalget 2015, stiller Alternativet i hver Storkreds med mindst én nomineret kandidat. Dette stk. udgår ved næste ordinære landsmøde 2017.
Stk. 2 Hvis det er nødvendigt skal storkredsforeningen indkalde til supplerende opstillingsmøder på foranledning af Kandidatudvalget. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke når der afholdes et supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
Stk. 3 Storkredsforeningens kandidatudvalg er ansvarlig for afholdelse af storkredsens faste og supplerende opstillingsmøder sammen med storkredsbestyrelsen.
Stk. 4 Opstillingsmødet skal varsles med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget fire uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. Opstillingsmøder kan afholdes med kortere varsel i tilfælde af Folketingsvalg, dog med mindst to dages indkaldelsesfrist. I tilfælde af Folketingsvalg er fristen for aflevering af opstillingsgrundlag atten timer.
Stk. 5 Kandidatudvalget har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i kandidatfeltet og om kandidatfeltet er tilstrækkelig kompetent. Hvis kandidatudvalget vurderer, at det ikke er tilfældet, skal de arbejde for at identificere kandidater, der kan styrke kandidatfeltet på disse punkter.

§ 14 Valg til Politisk Forum
Stk. 1 Storkredsforeningens medlemmer vælger ét medlem til Politisk Forum, samt én suppleant for denne person.
Stk. 2 Bestyrelsen udpeger fra sin midte ét fast medlem til Politisk Forum, samt en fast suppleant for denne, på sit konstituerende møde. Bestyrelsen kan ikke udpege forperson og næstforperson.
Stk. 3 Storkredsforeningens medlemmer af Politisk Forum skal involvere storkredsforeningens medlemmer minimum en gang årligt.
Stk. 4 Storkredsforeningens medlemmer af Politisk Forum skal involvere storkredsforeningens medlemmer i sine forberedelser til møder i Politisk Forum.

§ 15 Valg til Konfliktmæglingsrådet
Stk. 1 Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Konfliktmæglingsrådet på opstillingsmødet i marts. Det valgte medlem af Konfliktmæglingsrådet behøver ikke være medlem af Alternativet.
Stk. 2 Medlemmet af Konfliktmæglingsrådet skal have indsigt i og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning, og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den storkreds, hvor personen er valgt.

§ 16 Opstillings af Regionsrådskandidater
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger eller genvælger medlemmerne de kandidater, der opstilles for Storkredsforeningen til regionrådsvalget.
Stk. 2 Hvor der er flere storkredse i en region opretter Storkredsene et fælles kandidatudvalg til at forestå afholdelse af opstillingsmødet.

§ 17 Opstilling af kandidater til Folketinget
Stk. 1 Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger de kandidater, der opstilles for storkredsforeningen til folketingsvalget.
Stk. 2 Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidat ved indsendelse af opstillingsgrundlag.
Stk. 3 Lokalforeninger kan på egne opstillingsmøder pege på kandidater, som de dermed giver deres anbefaling. Et sådan kandidatur skal sendes til Storkredsforeningens kandidatudvalg efter gældende frister.
Stk. 4 Storkredsforeningen kan maksimalt opstille så mange kandidater, som svarende til antallet af opstillingskredse i Storkredsen.
Stk. 5 Efter indstilling(er) fra kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet principper for opstillings af nominerede kandidater i Storkredsen.
Stk. 6 Såfremt Storkredsforeningen anvender spidskandidatur, skal kandidater også opstille særskilt som spidskandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde.
Stk. 7 Til folketingsvalget opstilles kandidater i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor, men kun såfremt en kandidat ønsker det.

§ 18 Opstilling af kandidater til Europaparlamentsvalget
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger Storkredsforeningen én kandidat til Europaparlamentsvalget.
Stk. 2 Opstilling af kandidater til Europaparlamentsvalget er en ret ikke en pligt.

§ 19 Afstemning og valg
Stk. 1 Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.
Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan enhver stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum, jf. stk. 2, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer – inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 5 Folketingskandidater skal vælges efter stk. 4. Hvis der efter den pågældende valghandling er flere kandidater end opstillingskredse, foretages der valg efter stk. 2.
Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være udsendt [1-2] uger før mødets afholdelse.

Kapitel 4 Økonomi

§ 20 Tegning og økonomi
Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og et medlem af Storkredsbestyrelsen.
Stk. 2 Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.
Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 4 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlemmer af Alternativet.
Stk. 5 Ved økonomiske årlige bidrag på 1.000 kr. eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

§ 21 Hæftelse
Stk. 1 Storkredsen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder storkredsbestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§ 22 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Storkredsforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens vedtægter.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for storkredsforeningerne, der er vedtaget på landsmødet, gælder for storkredsforeningen fra det tidspunkt de er vedtaget.
Storkredsen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter landmødet.
Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på storkredsens årsmøde med mindst 2/3 flertal af de afgivende stemmer.
Stk. 4 Øvrige ændringer af vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.
Stk. 5 Storkredsbestyrelsen kan søge om forhåndsgodkendelse af eventuelle vedtægtsændringer inden årsmødet i Storkredsen.
Stk. 6 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringerne vedtaget på årsmødet i Storkredsforeningen udløser det indkaldelse til et ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.

§ 23 Opløsning
Stk. 1 Storkredsforeningen kan opløses såfremt det besluttes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på Storkredsens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.
Stk. 2 Ved opløsning af Storkredsforeningen overføres eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørenhed inden for Alternativets formål.