Årsmøde med kandidatvalg til KV25

Kære medlemmer af lokalforening Allerød-Rudersdal!
Det har før været annonceret, at Allerød-Rudersdal ville holde årsmøde i Hillerød i forbindelse med, at Franciska og Trine ville komme til Hillerød. Det er desværre aflyst.

Vi flytter derfor mødet til Galleriet på Mantziusgaarden, Johan Mantziusvej 7a, Birkerød kl. 19 til 21 i stedet. Der bliver tale om første opstillingsmøde for KV25 aspiranter og årsmøde jvnf. Vedtægterne.

Der blev indkaldt til årsmøde i Nyhedsbrev 26/12 - 6 uger før årsmødet. Her blev I opfordret til at indsende opstillingsgrundlag til KV25 senest d.9/1.
Der er kommet et opstillingsgrundlag fra Nicolaj Dam Nyholm. Det kan læses her.

Valgoplæg: Stem på Bæredygtighed, Borgerinddragelse og Bedre Lokalsamfund med Alternativet!

Mit navn er Nicolaj Dam Nyholm, og jeg vil gerne stille op som kandidat for Alternativet til det kommende lokalvalg.
Jeg bor i Paradiskvarteret i Holte sammen med min mand og vores to døtre på to og fire.
Jeg tror på en visionær tilgang til lokalpolitik, der bygger på bæredygtighed, styrket inddragelse af borgere, forbedret retssikkerhed og støtte til vores folkeskoler. Sammen kan vi forme et lokalsamfund, der ikke kun er levedygtigt i dag, men også for de kommende generationer.

 1. Bæredygtighed:
  Vi står over for udfordringer som klimaforandringer og biodiversitetskrisen. Alternativet er forpligtet til en grøn omstilling, og jeg vil arbejde hårdt for at sikre, at vores kommune bliver en frontløber inden for bæredygtighed. Dette indebærer grønnere energi, reduktion af affald og støtte til grønne initiativer, der gavner både miljøet og vores lokale økonomi. Lad os inspirere af Københavns Kommunes implementering af Doughnut økonomi!

 2. Borgerinddragelse:
  Jeg tror på, at ægte forandring starter nedefra. Jeg vil arbejde for at styrke borgerinddragelsen i beslutningsprocessen. Lokale borgere skal have en stemme i udviklingen af vores by og være med til at forme de politikker, der påvirker deres dagligdag. Flere lokale byråd kan skabe lokal forankring af byliv. Jeg vil fremme åbne dialoger, borgermøder og digitale platforme, der skaber en mere inkluderende og gennemsigtig beslutningsproces - så som udvikling af Rudersdal Borgerforslag.

 3. Retssikkerhed:
  Enhver borger fortjener retfærdighed og beskyttelse af deres rettigheder. Dette omfatter beskyttelse mod diskrimination og uligheder og skabe en retfærdig behandling for alle borgere. Rudersdal Kommune har en utrolig dårlig statistik når det kommer til fejlagtige afgørelser på handicapområdet, og kommunens borgere skal sikres bedre, så vi ikke skal miste flere år til fortvivlelse og kamp for at kommunens Excel-ark kan gå op.

 4. Børn og unge:

Uddannelse og omsorg er grundlaget for vores samfunds fremtid. Jeg vil kæmpe for stærkere daginstitutioner og folkeskoler ved at investere i ressourcer, der støtter vores pædagoger og lærere. Vi skal skabe et læringsmiljø, der inspirerer og udfordrer, og hvor alle børn har lige adgang til en kvalitetsuddannelse. Vi skal se på mulighederne for at gøre Rudersdal til en mere attraktiv arbejdsplads for pædagoger og lærere, da vi er dårligere stillet end vores nabokommuner.

Jeg er dedikeret til at gøre en positiv forskel i vores lokalsamfund, og jeg håber, at jeg kan regne med din støtte. Sammen kan vi skabe et lokalsamfund, der er bæredygtigt, inkluderende og retfærdigt for alle.

Nicolaj fremlægger sine mærkesager, og vi taler om dem på generelt plan og ud fra viden fra både Rudersdal og Allerød under punkt 5 i dagsordenen. Vi tænker, at dette punkt vil tage det meste af tiden på mødet, så det får karakter af en politisk samtale. Andre områder kan selvfølgelig også komme i spil. Det er op til deltagerne.

Der vil være forfriskninger undervejs.

Dagsorden for årsmøde er ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Her fremlægger Nicolaj sit valgoplæg og vi stiller spørgsmål og taler sammen om Nicolajs emner og evt andre emner.
 6. Valg til bestyrelsen.
  Bestyrelsen genopstiller, men vil meget gerne suppleres med både medlemmer fra Allerød og Rudersdal
 7. Valg af revisor
  Bent Jønsson genopstiller
 8. Eventuelt

Ændringer kan forekomme.

Dbh, Nicolaj Dam Nyholm, medlem af bestyrelsen, Gunver Larsen, kasserer, Karen Stevnbak Andersen, næstforperson, Christa If Jensen, forperson.