Årsmøde mandag den 19. oktober 2019

Josephine Fock har desværre været nødt til at aflyse besøget hos os torsdag den 8. oktober. Bestyrelsen har derfor besluttet at holde årsmødet fysisk i stedet for on-line, så der stadig bliver mulighed for at møde os fysisk. Der er god plads til at holde alle sikkerhedsregler angående corona.

Årsmødet bliver stadig holdt mandag den 19. oktober kl. 19. Vi holder det i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. I aftenens anledning byder vi på en øl eller vand.

For at vi kan holde alle regler om omkring corona, vil vi gerne have seneste tilmelding fredag den 16. oktober.

Dagsordenen er stadig som følger:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere og referent.

  3. Bestyrelsens beretning.

  4. Godkendelse af budget for 2020 og regnskab fra 2019 (kommer senere)

  5. Behandling af forslag fra medlemmer.

a. Sidste frist for indsendelse af forslag er den 5. oktober 2020

b. Forslag skal mindst have to stillere.

  1. Valg:

a. Valg af forperson (ønsker genvalg)

b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer ( tre bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg)

c. Valg af to suppleanter.

d. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest den 5. oktober 2020 til assens@alternativet.dk . Årsmødet kan dispensere fra dette.

Vi håber at se så mange som muligt til årsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativ Assens

P. S. Hvis du er interesseret i et kandidatur til bestyrelsen så kontakt os endelig. Vi er meget interesseret i nogle, der vil lave et bestyrelsesarbejde, da der kun er et år til vi skal kommunalvalg.