Årsmøde Lokalforening Roskilde

Kære medlem af lokal forening Roskilde

Hermed indkaldelse til ordinært årsmøde onsdag d. 05-02-2020 i Byens hus kl. 18.30

Der vil være adgang fra kl. 18. Foreningen byder på en sandwich eller andet
Selve årsmødet starter kl 18.30
Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for 2019
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen
Medlemmer, der ønskes at kandidere til valg til bestyrelsen på årsmødet, skal meddele deres kandidatur ved fremsendelse af et opstillingsgrundlag til bestyrelsen på mail: roskilde@alternativet.dk
senest 3 uger før mødet (dvs. senest 15-01-2020).

Forslag til behandling
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på Årsmødet, skal have fremsendt dette til bestyrelsen på mail :
roskilde@alternativet.dk senest 4 uger før (dvs. senest 08-01-2020)

Ny indkaldelse med bilag
Vi fremsender en endelig indkaldelse med bilag senest 2 uger før (dvs. senest 22-01-2020)

Tilmelding: Svar på denne mail eller skriv til mig på roskilde@alternativet.dk

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Tirsa Breinholdt
forperson