Årsmøde Lokalforening Roskilde Endelig indkaldelse

Kære medlem af lokal forening Roskilde

Hermed den endelige indkaldelse til ordinært årsmøde onsdag d. 05-02-2020 i Byens hus lokalet Verdensrummet. kl. 18.30

Der vil være adgang fra kl. 18. Foreningen byder på en sandwich eller andet
Selve årsmødet starter kl 18.30
Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for 2019
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Regnskab fremsendes inden mødet.
I må meget gerne melde Jer til på event, så vi ikke får købt for mange sandwich.