Årsmøde inkl valg til bestyrelse, Alternativet Gladsaxe

Kære Gladsaxe-Alternativister

Hermed indkaldes til foreningens årlige årsmøde iflg. vedtægterne onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00-21.00 på Gladsaxe Hovedbibliotek, mødelokale 2 i kælderen.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (hvis nødvendigt)
  8. Eventuelt

Har du lyst at deltage aktivt i lokalforeningen, er der mulighed for at stille op til bestyrelsen. Forhåbentlig får vi her i foråret valgt en kandidat fra Københavns Omegn til folketinget, og dermed mulighed for samarbejde og indflydelse på landspolitik såvel som at arbejde med lokale/kommunale tiltag, bl.a via vores plads i Det grønne Råd. To af bestyrelsens medlemmer genopstiller, og der er plads til flere. Optimalt er vi fem i bestyrelsen, og minimum tre. Send et par ord senest 10. april, hvis du ønsker at stille op.
Forslag fra medlemmer kan indsendes ligeledes senest 10. april. Endelig dagsorden med opstillinger og evt forslag udsendes to uger før mødet.

Til mødet kan du også hilse på vores to lokale folketingskandidater Sikandar Siddique og Kim Christiansen, og vores lokale EU-parlamentskandidat Sadi Tekeliogli. Udskrives der først valg til folketinget samtidig med EU-valget d. 26. maj, er begge valgkampagner i fuld gang, og der vil være mulighed for at engagere sig i valgkampen.
Vi håber at se mange medlemmer:green_heart:
Forårshilsner Malene/bestyrelsen