Årsmøde indkaldelse nu med dato ;)

Kære medlem af Alternativet Holstebro

Her kommer en rettet version af den seneste mail fra os.

Nu nærmer vi os Årsmødet, som er det årlige event, hvor vi samles, hilser på hinanden, snakker om det forgangene år og drøfter det kommende.

Tid: 30. marts 2020 kl. 19:30
Sted: Holstebro Bibliotek i mødelokalet til venstre op ad trappen

Hvis du ønsker at kandidere til bestyrelsen på årsmødet, kan du meddele dit kandidatur senest to uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Dette gøres hvis du ønsker at få fremsendt sit kandidatur til medlemmerne. Du kan også meddele dit kandidatur på årsmødet. Vi kan altid bruge ny (eller gammel) energi :blush:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Bestyrelsens forslag til arbejde i det kommende år
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor(er)
  9. Eventuelt

Du har mulighed for, at få behandlet forslag på årsmødet, men det skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger inden årsmødet.

Her finder du vores vedtægter.

Alle Alternativets medlemmer i Holstebro er stemmeberettigede på Årsmødet. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til os på holstebro@alternativet.dk eller ringe på 42280202.

Der er oprettet event på både Alleos og Facebook.

Vi glæder os meget til at hilse på dig!

Grønne hilsner
Alternativet Holstebros bestyrelse

Sendt den 17. februar 2020