Årsmøde i Storkreds Sydjylland 3. maj 2024

Vi holder årsmøde ved Gunhild, Baunegårdsvej 37, 7000 Fredericia 19:00 til 21:00. Storkredsen giver denne gang ‘Kun’ kaffe/the og kage!

Dagsorden for årsmødet 3. maj 2024

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referenter
  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og Dialogrådet.
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse. Sendes på storkreds.sydjylland@alternativet.dk
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum [indsæt selv] medlemmer af Storkredsen
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til storkreds.sydjylland@alternativet.dk
Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag skal udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse

tilmelding på Årsmøde i Storkeds Sydjylland

Med venlig hilsen

Storkreds Sydjylland
Bestyrelsen