Årsmøde i Roskilde

Indkaldelse til årsmøde i Alternativets Lokalforening Roskilde

Tidspunkt: Torsdag den 15. april kl. 19-21

Sted: Byens Hus - mødelokale kommer senere afhængig af om Byens Hus åbner – alternativt bliver mødet afholdt over Zoom – og under alle omstændigheder bliver der mulighed for at deltage over zoom, for dem der ikke føler det trygt, at mødes selv om at der er åbnet for muligheden.

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for 2020
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen – Sammenlægning af lokalafdeling Roskilde med omkringliggende lokale kommuneforeninger.

 1. Valg til bestyrelsen
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt

Opstillingsmøde til kommunalvalg

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Præsentation af kandidater
 4. Valg
 5. Eventuelt

Send dit kandidatur til roskilde@alternativet.dk - ring evt og tag en snak med en af os tre fra bestyrelsen, hvis du har brug for det.

1 Like