Årsmøde i Odense Lokalforening

SØNDAG D. 19. MARTS KL. 10.00-15.00 - NØRREGADE 71, 2. 5000 ODENSE C

PRAKTISK:
Vi byder på en kop kaffe kl 10 og der vil være en let økologisk tapas-frokost kl 12. Drikkevarer kan købes.
For at vi kan overskue frokost, kaffe og lignende praktiske ting, er det vigtigt at tilmelde sig begivenheden senest Søndag d. 12. marts kl 23.59. Du tilmelder dig ved at sende en mail på odense@alternativet.dk

SPÆNDENDE INDLÆG AF DAVID PEDERSEN FRA ORGANISATIONEN “KØDFRI MANDAG”
Glæd dig til dette indlæg, der giver mange gode bud på hvordan vi omsætter Alternativets politik til handling.

HVEM KAN STEMME?
Du skal være bosat i Odense Kommune og have været medlem af Alternativet i mindst 14 dage for at have stemmeret til Årsmødet. Samme regler gælder, skulle du ønske at opstille til Tillidsgruppen.

TILLIDSGRUPPEN
Følgende tillidsgruppemedlemmer genopstiller:
Peer Locher
Gunvor Kappel
Randi Astadatter Valmue

Følgende tillidsgruppemedlemmer genopstiller ikke:
Gert Rosenkvist
Jan Larsen
Mathias Magnussen Thorsson
Mikkel Holm-Pedersen

Følgende suppleanter genopstiller:
Jacob Holm

Følgende suppleanter genopstiller ikke:
Randi-Sascha Fryd

ØNSKER DU AT OPSTILLE (JA, DU GØR)?
Vi ønsker os en Tillidsgruppe –igen bestående af 7 personer og gerne så mangfoldig som muligt, så der skal lyde en oprigtig opfordring til at stille op. Enten til Tillidsgruppen eller som suppleant. Vi modtager med glæde dit ønske om at opstille, -vedlagt en kort præsentation + foto, eller et link til en digital præsentation, senest søndag d. 5. marts kl. 23.59 på mail: odense@alternativet.dk

Vi gør opmærksom på, at en skriftligt præsentation maksimalt må fylde en A4 side incl. foto og en evt. digital præsentation maksimalt må vare to minutter.

HAR DU FORSLAG TIL ÅRSMØDET?
Alle fremsendte forslag skal have min. to navngivne stillere blandt lokalafdelingens medlemmer. Forslagene vedhæftes en kort argumentation og skal være Alternativet i hænde senest søndag d. 5. marts kl 23:59.

Alle fremsendte forslag, samt kandidatliste til Tillidsgruppen, vil blive udsendt en uge før Årsmødet.

PROGRAM FOR ÅRSMØDET 2017
10.00-10.30 Løbende fremmøde og en kop kaffe
10.30-10.45 Velkomst v. Peer Locher (forperson)
10.45-12.00

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Fremlæggelse af Tillidsgruppens beretning til godkendelse v. Peer Locher
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Randi Valmue (økonomi ansvarlig)
  5. Fremlæggelse af handleplaner og budget til godkendelse v. Randi + Peer
  6. Orientering om program og afstemninger efter frokost

12.00-12.30
Let økologisk og lækker tapas-frokost med godt rugbrød. Drikkevarer kan købes

12.30-13.00
Inspirerende og aktuelt oplæg af David Pedersen fra organisationen ”Kødfri Mandag”. Se http://www.kødfrimandag.dk/ og lad dig inspirere til spørgsmål.

13.00-15-00
7. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
8. Behandling af øvrige forslag
9. Valg
a. Valg af opstillingsform til Kommunalvalg 2017
b. Valg af 7 personer til Tillidsgruppen
c. Valg af to suppleanter til Tillidsgruppen
d. Valg af to kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

15.00 - ?
Tak for i dag… Baren er åben og humøret og visionerne formentlig høje :slight_smile:

Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage d.19. Marts, og glæder os til at se jer.

De bedste hilsner fra Odense Tillidsgruppe.