Årsmøde i Lokalforeningen Esbjerg

Lokalforeningen Alternativet Esbjerg indkalder hermed til Årsmøde torsdag den 27. august 2020 kl. 19 i Esehaven ved Esbjerg bibliotek.

Dagsorden efter vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere og referent.
  3. Beretning fra bestyrelsen.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Der er ikke indkommet forslag til punkter fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §10, stk. 1 ændres fra: ”Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, deriblandt en forperson, en næstforperson og en kassemester” til ” ”Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 7 medlemmer, deriblandt en forperson, en næstforperson og en kassemester”

Disse medlemmer (gen) opstiller til valg til bestyrelsen:

Karin Schwartz (genopstiller ikke)
Edvard Korsbæk (genopstiler)
Kristoffer Thorn Poulsen (genopstiller ikke)
Steen Thrane Frydenlund Jensen (opstiller)

Mikkel List Nedergaard (Opstiller)

Mona-Lise Mortensen (opstiller)
Jette Rose (Genopstiller ikke)
Ane Line Søndergaard (Genopstiller ikke)

Vi vil meget gerne have nye medlemmer til bestyrelsen. Vi har det rigtigt hyggeligt sammen, og vi taler faktisk masser af politik.

Under eventuelt vil bestyrelsen meget gerne diskutere valgteknisk samarbejde til næste kommunalvalg KV21, og i det hele taget diskutere hvad vi vil i regi af lokalforeningen Esbjerg.

Resterne af bestyrelsen + Steen Thrane Frydenlund holdt et møde, hvor vi talte om, at hovedaktiviteten i det næste år ville være, at støtte op om ÅU, der er ganske aktivt.