Årsmøde i lokalforening Silkeborg

Tre bundlinjer Kære medlem af Alternativet i Silkeborg kommune

Her midt i en meget spændende periode, afholder vi ordinært årsmøde d. 4. marts kl. 18 - 21 i Hjerterum, Hostrupsgade 49, 2.sal, 8600 Silkeborg.

Obs! Gratis mad.
Tilberedt vegansk af overskudsmad fra REMA 1000
Så af hensyn til køkkenet har vi brug for tilmelding.
Du kan tilmelde dig til: larsholstein@hotmail.com

Nedenfor foreløbig dagsorden jævnfør vores vedtægter.
Vi håber på gode idéer og forslag fra “dig” - måske til temaer til de åbne medlemsmøder, eller andre aktiviteter du synes vi burde tage fat i.

I princippet er alle velkomne til at melde sig til bestyrelsesarbejdet… - Men vi lover! Ingen vil blive presset den her aften.
Så kom trygt og tag del i den politiske diskussion og sæt dit præg på fremtiden :wink:

Endelig dagsorden følger senest den 26. februar.

Vel mødt
:green_heart:Bestyrelsen

§ 8 Kommuneforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst fire ugers varsel.
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.
Stk. 3 Dag Dagssorden for årsmødet skal som minimum indeholde
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt|
  |Stk. 4|Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før mødets afholdelse.|
  |Stk. 5|Forslag der ønskes behandlet på årsmødet kan stilles af enkeltpersoner eller grupper.|
  |Stk. 6|Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest tre uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Såfremt der ikke er kandidater nok til en fuldtallig bestyrelse, kan medlemmer stille op på selve årsmødet.|
|Stk. 7|Senest en uge før mødets afholdelse udsendes dagsorden, forslag, ændringsforslag til vedtægter, regnskab og kandidaters opstillingsgrundlag til medlemmerne.|