Årsmøde i Københavns Omegns Storkreds

ÅRSMØDE I Å - KØBENHAVNS OMEGNS STORKREDS (KOS)

Kære alle

Mødet holdes lørdag den 1.10.2016, kl. 13 - 18.30 på Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre. (Bemærk at dette er en ny adresse i forhold til tidligere indkaldelse).

Tilmelding sker på https://greenticket.dk/event/3547?hash=e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8# Der er mulighed for efterfølgende spisning. Maden er økologisk og der er forskellige varianter du ligeledes kan tilmelde dig.

Mødets dagsorden følger vedtægterne fra seneste ekstraordinære halvårsmøde d. 19.3.2016 (se på storkredsens hjemmeside på Å-Wiki), med de ændringer der blev vedtaget på Landsforeningens årsmøde d. 28.5.2016 (se minimumsvedtægter for storkredse på Å-Wiki).
Fremover ligger vores årsmøder i marts måned og derfor omfatter valg til bestyrelsen de medlemmer der er på valg ifølge vedtægterne fra 19.3. Resten er på valg til årsmødet i marts 2017, hvor alle er på valg for et år af gangen, ifølge vedtægterne fra 28.5.
Nærværende årsmøde omfatter ikke vedtægtsændringer. Det foreslår vi venter til marts 2017 da vi i indeværende år har brugt forholdsmæssigt meget tid på vedtægter og der er så mange andre spændende og væsentlige spørgsmål at tage fat på.
Det handler i den grad om politikudvikling og om hvordan vi forandrer samfundet og hele tiden får tilpasset vores egen bevægelse.
Det gælder især KV17, som også omfatter valg til Regionsrådet hvortil vi har etableret et sundhedsudvalg, samt samarbejde omkring kandidater til Folketinget i kandidatudvalget hvor til der skal være opstillingsmøde senere på året. Der udover er der valg til det nye ombudsmandsråd og til konfliktråd.
Valg til Politisk Forum (POFO) udgår da vi har valgt repræsentant d. 19.3. for en periode på et år. Regnskabsgodkendelse udgår da regnskab blev godkendt på samme årsmøde. Næste godkendelse sker på årsmødet marts 2017.
Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet skal være fremsendt, af min. 3 medunderskrivere til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest 14 dage før mødet og medlemmer der ønsker at opstille til valg skal meddele deres kandidatur, gerne med en kort præsentation senest 2 uger før mødet. Storkredsen sender derefter forslag og præsentation af kandidater ud til kredsens medlemmer via mail.

Efter selve mødet er der et oplæg om politikudvikling og KV17 fra en af Alternativets MF-ere og derefter workshops i udvalg.

DAGSORDEN:

Meditation

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Storkredsens beretning og spørgsmål til bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse(udgår) og fremlæggelse af budget
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: POFO, KV17- udvalg, Kandidatudvalg, sundhedsudvalg og øvrige udvalg
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Afspændingsøvelser
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg til Politisk Forum (udgår)
 9. Valg til ombudsmandsråd
 10. Valg til konfliktråd
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt
  Måske en dans

Vi glæder os til at se jer alle, de kærligste hilsner
Alternativet Københavns omegns storkreds bestyrelse:

eddy.madsen@alternativet.dk, jesper.callesen@alternativet.dk, per.bruun@alternativet.dk,
kenni.flink@alternativet.dk, viviana.iversen@alternativet.dk, erling.groth@alternativet.dk