Årsmøde i Københavns Omegns Storkreds

Kære medlem i Københavns Omegn Storkreds
Du har i sidste uge modtaget invitation til årsmødet i Alternativet København Omegn Storkreds (KOS) Lørdag den 10. april kl. 13 – 17

Der kan være problemer med at hente de vedlagte dokumenter til årsmødet.
Nedenfor kan du se dagsorden med link til de relevante dokumenter.
Hvis du stadig ikke kan åbne dokumenterne, er du velkommen til at skrive til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk. Så sender vi dem til dig.

Årsmødet afholdes digitalt på zoom

Efter årsmødet sætter vi fokus på Alternativets politiske mærkesager i kommuner og regionen.

Husk at tilmelde dig som digital deltager med oplysning om mailadresse.
Tilmeldingen skal ske senest den 8. april til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk.

Vi håber at se dig den 10. april.
Grønne hilsner
Bestyrelsen
Københavns Omegn Storkreds (KOS)

KOS Årsmøde 10. april 2020

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referenter

Der benyttes digital afstemning.

 1. Bestyrelsens beretning for storkredsen

Bestyrelsens skriftlige beretninger er vedlagt i her

 1. Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer findes her og de nuværende vedtægter for KOS findes i her

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Det reviderede regnskab 2020 findes her

 1. Forslag til KOS-budget 2021

Bestyrelsens forslag til budget 2021 findes her

Bestyrelsen foreslår,

 • at hver kommune, der opstiller kandidatliste til KV21 får tildelt højst 10.000 kr. til dokumenterede udgifter i forbindelse med kampagneaktiviteter. Dertil kan lægges et beløb pr. kandidat på listen
 • at kommunale partistøttemidler på KOS-kontoen fra de enkelte lokalforeninger så vidt muligt bruges til lokale valgkampagner i forbindelse med KV21, hvis der opstilles kandidater i de respektive kommuner
 • at der afsættes 30.000 kr til valgkampagnen i forbindelse med RV21
 • at KOS bidrager med 5.000 kr. til kampagnen “stoplynetteholm”, der også har betydning for omegnskommunernes udvikling
 • at der afsættes 60.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med det kommende folketingsvalg
 1. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og Dialogrådet.

 2. Forslag om ny foreningsstruktur i København Omegn Storkreds (KOS) - og procedure for nedlæggelse af de ikke-fortsættende lokalforeninger

Bestyrelsen foreslår, at der oprettes 2 nye foreninger, der dækker henholdsvis 6 og 7 kommuner i KOS:

KOS Vest: Albertslund - Brøndby - Høje Taastrup - Hvidovre - Ishøj - Rødovre - Vallensbæk

KOS Nord: Ballerup - Gentofte - Gladsaxe - Glostrup - Herlev - Lyngby

Andre løsningsmodeller kan drøftes, herunder om der er ønsker om at fortsætte med egen kommuneforening.

Formålet med en ny foreningsstruktur er at give medlemmerne i de enkelte kommuner mere tid til at fokusere på de politiske aktiviteter frem for administration i en lokalforening. Foreningsstrukturen skal også være med til at styrke samarbejde mellem foreningerne i regionen på tværs af storkredsene.

Der vil fortsat kunne oprettes kommunale aktivitetsgrupper, der kan få økonomisk støtte til lokale aktiviteter fra Alternativets partistøtte- og medlemsmidler.

Hvis forslagets vedtages, foreslår bestyrelsen, at der nedsættes et udvalg, der skal lave udkast til vedtægter og sammen med KOS-bestyrelsen aftale procedure for nedlæggelsen af de nuværende lokalforeninger.

 1. Behandling af forslag fra medlemmer

Der er ikke indsendt forslag.

 1. Forslag til procedure i forbindelse med valg af KOS-kandidater til Folketinget

Grundet manglende resurser og kandidater har bestyrelsen i februar søgt om dispensation til udsættelse af opstillingsmøde for kandidater til FT og EP.

Bestyrelsen kommer på mødet med oplæg til procedure for opstillingsmødet afholdt senest 1.7.2021.

 1. Valg til bestyrelsen

Følgende opstiller som kandidater til KOS bestyrelsen: Johnny Westh og Jesper Callesen.
Opstillingsgrundlag findes her

Bestyrelsen foreslår, at der på årsmødet kan opstilles kandidater til bestyrelsen.

 1. Valg af revisor

Se bestyrelsens forslag under punkt 4 om vedtægtsændringer, så der kun skal vælges en talkyndig revisor.

Eddy Madsen opstiller som kandidat

 1. Valg af medlemmer til HB, POFO, Dialogrådet

Følgende opstiller som kandidater til Politisk Forum (POFO): Johnny Westh og Jesper Callesen. Opstillingsgrundlag findes her

Bestyrelsen foreslår, at der på årsmødet kan opstilles kandidater til POFO og Dialogrådet.

Jesper Callesen blev i september 2020 valgt af KOS til Hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Den valgte suppleant til HB er ikke længere medlem af Alternativet.

Bestyrelsen foreslår, at der på årsmødet kan opstilles kandidater som suppleant til Hovedbestyrelsen.

 1. Eventuelt

Debat om kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Efter årsmødet vil vi sætte fokus på Alternativets politiske mærkesager i kommuner og regionen.

Kenni Flink (byrådsmedlem i Albertslund), Qasam Nazir Admad (rådsmedlem i Region Hovedstaden) og Ken Patrick Petersson (kandidat til regionsvalget 21) vil lægge op til debat om KV/RV21, herunder mulighederne for at skabe et tættere politisk samarbejde med andre foreninger i Region Hovedstaden.