Årsmøde i Københavns Omegns Storkreds 10. april 2021

Kære medlem i Københavns Omegn Storkreds

Du inviteres til årsmøde i Alternativet København Omegn Storkreds (KOS)
Lørdag den 10. april kl. 13 – 17
Vi planlægger at holde årsmødet et sted i København Omegn, hvis møde-restriktionerne tillader det.
Du kan også deltage digitalt. Husk at tilmelde dig som digital deltager med oplysning om mail-adresse, hvis du ønsker det.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsens arbejde
 4. Forslag til vedtægtsændringer
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab 2020 til godkendelse
 6. Forslag til KOS-budget 2021
 7. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Hovedbestyrelsen, Politisk Forum og Dialogrådet
 8. Forslag om ny foreningsstruktur i København Omegn Storkreds (KOS) - og procedure for nedlæggelse af de ikke-fortsættende lokalforeninger (se supplerende bemærkninger nedenfor)
 9. Forslag til procedure i forbindelse med valg af KOS-kandidater til Folketinget
 10. Behandling af forslag fra medlemmerne
 11. Valg til bestyrelsen (3-7)
 12. Valg af revisor (1-2)
 13. Valg af medlemmer til Politisk Forum (2) og Dialogråd (1)
 14. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, (se dagsorden punkt 8) at der oprettes 2 nye foreninger, der dækker henholdsvis 6 og 7 kommuner i KOS:
KOS Vest: Albertslund - Brøndby - Høje Taastrup - Hvidovre - Ishøj - Rødovre - Vallensbæk
KOS Nord: Ballerup - Gentofte - Gladsaxe - Glostrup - Herlev - Lyngby

Andre løsningsmodeller kan drøftes, herunder om nogen ønsker at fortsætte med egen kommuneforening.

Formålet med den nye foreningsstruktur er at give medlemmerne i de enkelte kommuner mere tid til at fokusere på de politiske aktiviteter frem for administration i en lokalforening. Foreningsstrukturen skal også være med til at styrke samarbejde mellem foreningerne i regionen på tværs af storkredsene.

Hvis lokalforeningerne nedlægges, vil der kunne oprettes kommunale aktivitetsgrupper, der kan få økonomisk støtte til lokale aktiviteter fra Alternativets partistøtte- og medlemsmidler.

Forslagets gennemførelse forudsætter, at et tilstrækkeligt antal medlemmer melder sig som kandidater til bestyrelsen i de to nye foreninger og til et udvalg, der skal lave udkast til vedtægter og procedure for nedlæggelsen af de nuværende lokalforeninger.

Hvis du er interesseret i at opstille til bestyrelsen i en af de to nye foreninger, bedes du skrive til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest 22. marts 2021. Du er meget velkommen til at skrive til bestyrelsen for at høre mere om forslaget.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal sendes til KOS-bestyrelsen senest 25. marts.

Ønsker du at stille op som kandidat til KOS-bestyrelsen, Politisk Forum eller Dialogrådet skal du sende din tilmelding og opstillingsgrundlag til KOS-bestyrelsen (storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk ) inden 25. marts. Se vedtægter for KOS [her]

Den 27. marts får du den endelige dagsorden til årsmødet sammen med bestyrelsens beretning, revideret regnskab 2020, opstillingsgrundlag for kandidater til bestyrelsen, råd og udvalg samt øvrige materialer til årsmødet.

Debat om kommunal- og regionsrådsvalget 2021
Årsmødet 10. april skal også være vores fælles kick off til kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021 (KV/RV21).

Efter det formelle årsmøde vil vi bruge resten af eftermiddagen på debat om Alternativets politiske mærkesager i kommuner og regionen. Vi forventer at en eller flere af Alternativets medlemmer i byråd og regionsrådet vil lægge op til debat om KV/RV21, herunder mulighederne for at skabe et tættere politisk samarbejde med andre foreninger i Region Hovedstaden.

Skriv til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk, hvis du har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen.

Vi håber at se dig den 10. april kl. 13.

Grønne hilsner
Bestyrelsen
Københavns Omegn Storkreds (KOS)