Årsmøde i Helsngør lokalforening 22/2 kl 19 - opstillingsgrundlag og dagsorden

Kære medlemmer af Alternativet Helsingør,

Velkommen til vores årsmøde, tirsdag d. 22. februar kl. 19.00 til 21.00 i Stengade 51, 2. sal hos Kaaber og Kaastrup.

Valg af bestyrelse foregår digitalt, så du kan deltage i afstemningen, selv om du ikke møder op fysiskt. Du tilmelder dig ved at svare på denne mail.

Vi har modtaget et opstillingsgrundlag fra fire kandidater, der ønsker at være en del af bestyrelsen i Helsingør: Ditte Kanstrup, Helene Liliendahl Brydensholt, Morten Greve og Nikolaj Vincent Olsen.

Bina Seff har valgt ikke at genopstille.

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (sendes ud en uge før)
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen bestyrelsen

Ditte, Helene, Morten og Bina

Nikolaj Vincent.pdf (52.0 KB)

Morten.docx.pdf (65.0 KB)

Helene.docx.pdf (29.9 KB)

Ditte.pdf (50.3 KB)