Årsmøde i Helsingør den 6. december 17.00-20.00

Kære Å-medlem,

Tiden flyver og det er allerede blevet tid til at holde årsmøde i Alternativet lokalforening Helsingør igen :grinning:

Det præcise sted og yderligere information følger snarest. Her kommer med god varsel information om tid og indhold.

Vi kombinerer årsmødet med besøg af vores folketingskandidater fra Storkreds Nordsjælland. De besøger os først - fra 17.00 til 18.00 - så vi alle får mulighed for at lære kandidaterne bedre at kende.

Kl. 18.00 til 20.00 holder vi selve årsmødet. Dagsorden for årsmødet skal jf. vores vedtægter som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt

Orientering vedrørende punkt 5:

 • bestyrelsen foreslår - efter rådgivning fra Landssekretariatet - at der først vælges kandidater til kommunalvalg 2021 i 2020. Dette for at give positivt fokus på fælles samarbejde, politikudvikling, folketingsvalg m.m. i 2019. Bestyrelsen beskriver og motiverer dette i den endelige dagsorden til årsmødet på lige fod med alle andre medlemsforslag.
 • bestyrelsen foreslår at bestyrelsen fremover kan bestå af mellem 3 og 5 personer (frem for enten 3 eller 5 personer). Også dette beskrives og motiveres yderligere i den endelige dagsorden til årsmødet.

Orientering vedrørende punkt 6:

 • Kristian Herdal Molbech genopstiller. De øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke.

Klip fra vores vedtægter §8 om årsmødet:
Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Kommuneforeningen.
Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest fire uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest en uge før mødets afholdelse.

Der er ingen formkrav til medlemsforslag eller opstillingsgrundlag. Vi indstiller til, at forslag og opstillingsgrundlag ikke overskrider en side. Bestyrelsen er naturligvis behjælpelig med beskrivelsen, så det bliver tydeligt for medlemmerne, hvad man ønsker besluttet.

Forslag og opstillingsgrundlag sendes pr. mail til: helsingoer@alternativet.dk

Vi ser frem til et godt møde med folketingskandidaterne og bagefter årsmødet!

f. bestyrelsen
Kristian