Årsmøde i Helsingør - dagsorden med bilag

Kære Helsingør-Alternativist,

Kom til Årsmøde i Alternativet lokalforening Helsingør den 6. december i Salen på Espergærde Bibliotek :slight_smile:

Vi kombinerer årsmødet med besøg af vores folketingskandidater fra Storkreds Nordsjælland. De besøger os først - fra 17.00 til 17.45 - så vi alle får mulighed for at lære kandidaterne bedre at kende. Kandidaterne præsenterer deres mærkesager og bagefter kan du stille spørgsmål og give kandidaterne gode ideer med fra Helsingør til deres valgkamp.

Inden selve årsmødet byder lokalforeningen på en øl & en sandwich.

Kl. 18.00 til 20.00 holder vi selve årsmødet. Dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen (fremlægges mundtligt på mødet)
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (se nedenfor - på selve mødet har revisor også behandlet regnskabet)
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne (se to forslag fra bestyrelsen nedenfor)
 6. Valg til bestyrelsen (se tre opstillingsgrundlag nedenfor)
 7. Valg af revisor(er)
 8. Eventuelt

Ad 4. Regnskabet for denne bestyrelsesperiode fremlægges v. kasserer Martin Volmer Pedersen
Regnskabet uden bilag, bemærkninger og revision ses her:

|Dato |Tekst |Beløb |Saldo|
|Start |- |- |13.959,90|
|10-11-2017 |Møde, Ditte |-213 |13.746,90|
|14-11-2017 |Stubben donation|-2000 |11.746,90|
|14-11-2017 |Suppemøde |-261 |11.485,90|
|28-11-2017 |Afdansningsbal |-1880 |9.605,90|
|06-12-2017 |Cafe Chaplin |-3500 |6.105,90|
|06-12-2017 |Hængelås |-100 |6.005,90|
|28-12-2017 |Kulturværft |-850 |5.155,90|
|29-12-2017 |Gebyr |-137 |5.018,90|
|28-03-2018 |Gebyr |-125 |4.893,90|
|01-06-2018 |Udligning |53 |4.946,90|
|08-06-2018 |Grundlovsdag |-1770,95 |3.175,95|
|29-06-2018 |Gebyr |-127 |3.048,95|
|06-07-2018 |Kandidatudvalg |-236 |2.812,95|
|09-07-2018 |Valgpenge |6989 |9.801,95|
|13-07-2018 |Udligning |53 |9.854,95|
|12-09-2018 |Tilskud storkreds |3000 |12.854,95|
|28-09-2018 |Gebyr |-127 |12.727,95|
|26-10-2018 |Julie valgplakater |-3000 |9.727,95|
|26-10-2018 |Bina Kulturnat |-484,9 |9.243,05|
|14-11-2018 |Udligning |53 |9.296,05|
|26-11-2018 |Årsmødeformøde |-130 |9.166,05|

Ad 5. Behandling af forslag fra medlemmerne (se to forslag fra den afgående bestyrelse nedenfor)

Kære Alternativet Helsingør,
Vi indstiller, at vores vedtægter på årsmødet den 6. december ændres hhv. tolkes som beskrevet nedenfor.

§ 10, stk. 1, første punktum ændres fra:
Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 eller 5 medlemmer.
Til:
Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 3 og 5 medlemmer.
Fordele:
Flere ved mere. Hvis 4 personer ønsker at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, så vil de nuværende vedtægter udelukke én af dem i formelt at være medlem af bestyrelsen. Dette kan virke tilfældigt og i værste fald så demotiverende for denne person, at han/hun ikke ønsker at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Ulemper:
En bestyrelse bestående af 4 medlemmer kan ende i afstemninger med stemmelighed, hvor forpersonens stemme bliver afgørende. Dette kan synes urimeligt, da hver plads i bestyrelsen således ikke er lige i forbindelse med stemmelighed.

§ 13, stk. 1 er en skal-bestemmelse, som derfor kun kan ændres på landsårsmødet. Den lyder:
På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Kommuneforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til folketingsvalg.
Bestyrelsen foreslår - efter rådgivning fra Landssekretariatet - at der først vælges kandidater til kommunalvalg 2021 i 2020. Det er altså en udvidet tolkning af §13, stk. 1, vi lægger op til.
Fordele:
Det er allerede besluttet nationalt, at kandidater til kommunalbestyrelsesvalget kan være valgt for halvandet år. Således kan kandidater til kommunalbestyrelsesvalget vælges halvandet år før kommunalvalget i november 2021 - altså til maj 2020. Dette betyder, at lokalforeningen ikke skal bruge tid nu på at vælge kandidater, som altså ikke vil være kandidater, når kommunalvalget afholdes.
I stedet vil vi vil give plads til samarbejde, politikudvikling, folketingsvalg m.m. i 2019. Altså på at gøre foreningen stærkere.
Alle medlemmer af lokalforeningen er desuden lige og velkomne, hvis de vil udtale sig offentligt med deres holdning om lokale forhold - med respekt for Alternativets vedtægter, værdier og politikker.
Ulemper:
P.t. har lokalforeningen ikke nogen kandidater til kommunalbestyrelsesvalget. Det betyder, at vi ikke har nogen personer, der primært har dette fokus OG har fået lokalforeningens mandat til at udtale sig som kandidater. Man kan argumentere for, at dette er en ulempe, hvis politik forstås som enkeltpersoners dialog med og kamp mod hinanden - som repræsentanter for deres medlemmer eller vælgere.

Ad 6. Valg til bestyrelsen (se tre opstillingsgrundlag nedenfor)

Fra Janne Hjorth:
Jeg stiller op som aktivt medlem i Alternativet Helsingør fordi jeg gerne vil arbejde for at gøre Alternativet stærkere i Helsingør kommune. Vi har behov for, at der drives en anden form for politik - vi har behov for at der tænkes mere på mennesker og natur end på penge og magt.

3 ting ligger mit hjerte nær:

 • Natur og miljø:
  Vi skal have gang i ordentlig kilde sortering og genbrug. Der skal arbejdes på at opbygge en ansvarlighed ifht. at smide affald i beholdere eller tage det med sig, så det ikke ligger og sviner i nature. Lad os blive den første kommune, der udelukkende har eldrevne busser og toge.
 • Borgerdemokrati:
  Politikere og borgere skal samarbejde om at gøre vores byer og kommune til nærværende og levende steder at bo. Fælles ejerskab og følelse af at blive hørt styrker et samfund.
 • Det hele menneske:
  Jeg synes det er utrolig vigtigt at kigge på måden vi bliver presset på som mennesker. Her har vi brug for at gøre en indsats. Specielt i forhold til vores børn og unge. De har brug for tid til at være børn og brug for tid som unge til at finde deres kald i livet, det finder de ikke ved konstant at testes og score høje karakterer. Der er brug for en mere holistisk tankegang i skoler og uddannelses institutioner. De bedst fungerende skoler skal lave guidelines og hjælpe andre skoler, så vi på den måde giver vores børn det bedste grundlag at bygge videre på.

De bedste hilsner fra Janne Hjorth.

Fra Mikkel Abrahamsen
Alternativet Helsingør kan altid bruge flere unge kræfter. Jeg ønsker at tilbyde præcis det.
Jeg håber at bidrage til bestyrelsen med de erfaringer jeg har gjort mig gennem mit arbejde med events
(store som små) og rekruttering af frivillige.
Mit fokus er dog naturligvis på de unge. Politiske bestyrelser rundt i det danske land har ofte en høj alder.
Jeg håber på, at kunne trække aldersgennemsnittet for vores ned, så beslutninger kan træffes på et mere
repræsentativt grundlag.
Med nok events og Alternativ energi, kan Alternativets politik sagtens gøre Helsingør til den anden by i
landet med en Alternativ borgmester. Om end det kommer til at kræve hårdt arbejde.
Derfor ønsker jeg at stille op til Alternativet Helsingørs bestyrelse.

Fra Kristian Herdal Molbech
Jeg genopstiller til bestyrelsen for Alternativet Helsingør.
Det sidste år i bestyrelsen er gået enormt hurtigt og vi står nu foran et Folketingsvalg i den næste bestyrelsesperiode. Noget der forhåbentlig kan trække mange aktive til - og som også kræver organisering, humor og kreativ tænkning, hvis vi skal støtte vores kandidater så godt som muligt med de få økonomiske midler vi har (sammenlignet med andre partier). Jeg har fungeret som frivillig i flere valg (til Folketinget, Region H og byråd) og ser frem til at bringe den erfaring i spil igen.
Jeg er for nylig blevet Alternativet Helsingørs repræsentant i Storkreds Nordsjælland og har i det sidste år deltaget i en del møder i storkredsen og storkredsens bestyrelse. Sammenhæng mellem vores arbejde i Helsingør og storkredsen er vigtig ifm et Folketingsvalg, da det er Storkredsen, som har opstillet kandidaterne og er med til at støtte dem.
Jeg tror ikke (længere), at Alternativet Helsingør skal holde et højt antal medlemsmøder med fast kadance og dagsorden. Næsten ingen lokalforeninger har haft overskud til at arrangere sig sådan det sidste år og alle har meget lille tilslutning til møderne.
Den kommende periode vil jeg i stedet bidrage med bedre kommunikation til og med medlemmerne på flere måder end via møder. Her er jeg i dialog med Landssekretariatet om at få hjælp til os (og andre lokalforeninger) til nyhedsbreve i et nyt format og til dels skrevet af Landssekretariatet. Jeg ser frem til at planlægge en spændende aften med Uffe og de to folketingskandidater fra Helsingør i januar. Og så skal vi naturligvis udvikle politik og på gaden til events, som kan sætte fokus på vores politik og kandidater. Som vi var til kulturnatten eller på Grundlovsdag. En form for politisk engagement, som lægger op til at medlemmerne kan være aktive på flere forskellige måder og i kortere “sprint”.
Ny politisk kultur og en ny måde at organiserer sig på organisatorisk hænger godt sammen og det ser jeg frem til at arbejde med.
Kristian

Vi ser frem til et godt møde med folketingskandidaterne og bagefter årsmødet!

f. bestyrelsen
Kristian

Hej Helsingør lf.
Jeg kan ikke finde ud af at tilmelde mig årsmødet den 6/12.
Men jeg vil gerne komme.
Jeg er nytilflyttet fra Gribskov.
Hilsen Mogens Lebeda, tlf. 52 39 02 42, mogens@lebeda.dk