Årsmøde i Bispebjerg/NV

Kære Alternativist i NV

Mandag den 22. januar afholder vi vores ordinære årsmøde i bydelsforeningen. Vi afholder mødet kl. 19 og stedet er beboerlokalet på Præstelængen 1 (hjørnet Præstelængen/Birkedommervej). Vi forventer at være færdige senest kl. 20:30.

Vi er tre medlemmer af bestyrelsen, der genopstiller. Vi har nogle fraflytninger og en enkelt, der ønsker at bruge sine kræfter på at støtte op. Som en del af vores vedtægter, ønsker vi at få nedsat antallet af minimumsmedlemmer til tre. Vi har ikke modtaget andre forslag til vedtægtsændringer.

Vedtægterne i dag:

Stk. 1 Lokalforeningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højest 7 personer. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 (hvis der er 5 i bestyrelsen) eller 4 (hvis der er 6 eller 7 i bestyrelsen) personer er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson.

Vi ønsker dette ændret til:

Stk. 1 Lokalforeningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højest 7 personer. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 (hvis der er 3 til 5 i bestyrelsen) eller 4 (hvis der er 6 eller 7 i bestyrelsen) personer er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson.

Ovenstående vil være til afstemning på årsmødet, som et samlet forslag.

Vi håber at flere vil være med i vores bestyrelse, som minimum har vi brug for en suppleant eller to, hvis ovenstående stemmes igennem. Vi vil derfor opfordre alle til, at overveje om det kunne være noget for jer. Der er ikke nogle der har meldt sig på banen, så vi åbner op for, at man kan stille op på selve årsmødet. I må dog meget gerne skrive til os på forhånd, også hvis I skulle have spørgsmål - klik blot svar på denne e-mail.

Her til sidst, vil vi gerne gøre alle opmærksomme på, at der er informationsmøde om Lokaludvalget den 16. januar. Lokaludvalget har på flere områder direkte påvirkning af, hvordan vores bydel kommer til at udvikle sig. Informationsmødet er på Tomsgårdsvej 35, 2400 NV.
I kan læse mere på lokaludvalgets side om emnet

Vi håber at se jer til vores årsmøde!

Tid: 22. januar kl. 19 til 20:30
Sted: Præstelængen 1 (hjørnet Præstelængen/Birkedommervej)
Humør: Helt i top!

Grønne hilsner,
Bestyrelsen i Alternativet Bispebjerg/NV