Årsmøde i Alternativet Sorø tirsdag d. 6/4-2021 kl. 19

Kære medlemmer!

Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Sorø

Denne gang on-line …

Vi har en meget vigtigt Punkt 5 som vi skal tage stilling til.

Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Sorø tirsdag d. 6/4-2021 kl. 19

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Bestyrelsens forslag om sammenlægning af Sorø Lokal forening med øvrige kommuneforeninger til en samlet zoneforening kaldet “Alternativet Midt- og Vestsjælland”.
  Det forventes at Roskilde bliver den vedtægtsmæssige ramme, som videreføres, men som så omdøbes, og derved bliver der fremtidige forening der fortsætter.
  På sigt er planen at følgende kommuner bliver en del af den nye zoneforening:
  Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Holbæk, Sorø, Lejre, Ringsted, Roskilde, Greve, Solrød og Køge.
  Med en sammenlægning, vil der i Storkreds Sjælland være tre zoneforeninger - hhv.
  “Alternativet Lolland-Falster”
  “Alternativet Sydsjælland”
  “Alternativet Midt- og Vestsjælland”.
  Det er for bestyrelsen vigtigt at pointere at zoneforeninger - uagtet størrelse - fortsat holder sammen, sparer med hinanden og udvikler regional/kommunal politik sammen lokalt men også samlet.
  Jvf. Forenings Vedtægterne §20 Stk. 1 kan Kommuneforeningen opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal.

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne

 7. Valg til bestyrelsen
  (Udgår hvis sammenlægning vedtages)

 8. Valg af revisor (er)
  (Udgår hvis sammenlægning vedtages)

 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før mødets afholdelse. Forslag skal være stillet af en gruppe på minimum to medlemmer af lokalforeningen.

Vel mødt
Bestyrelsen

Deltag Online med Video via Google Meet: meet.google.com/djd-kboj-swq

Deltag via telefon: 70714841 pinkode: ‪784 999 598#