Årsmøde i Alternativet Næstved

Herved indkaldes til det fra d. 31/3 udskudte årsmøde.

Årsmødet vil blive afholdt d. 1. september 2020 kl. 19.00 - 21.00, og stedet vil være

Remisen
Farimagsvej 45
4700 Næstved

Endelig dagsorden vil komme ud senest 1 uge før årsmødet.

Som det ser ud nu, så er det bestyrelsens indstilling at der skal tages stilling til en opløsning af Alternativet Næstved, for at vi i stedet skal indgå i en større regional Alternativet foreningen, nemlig Alternativet Storstrøm, der skal omfatte de nuværende lokalforeninger Lolland-Falster, Vordingborg, Næstved og Faxe-Stevns.
Baggrunden for dette er, at det er svært at finde lokale kræfter til at opretholde lokale foreninger.
Forslaget skulle således lettet områderne for bestyrelsesbyrden, og i stedet frigive kræfter til aktivisme og politiske projekter, som ikke behøver at være baseret på Alternativets medlemmer alene, men gerne skulle vække politiske tiltag for det bæredygtige grønne samfund og klimakampen.
Muligheden for at afholde PoLa’er med faglige oplæg til politisk hverdagsaktivisme ligger jo i Alternativets DNA.

I lyset af hvor grundlæggende en sådan beslutning vil være, ønsker vi at så mange som overhovedet muligt, får mulighed for at deltage og give deres besyv med. Derfor vil årsmødet, udover rent fysisk at blive afholdt i Remisen, også blive afholdt som et online møde.
Der vil ikke være et krav om tilmelding til online delen af mødet, alle kan deltage, men det vil selvfølgelig kun være medlemmer af Alternativet Næstved der vil kunne stemme på mødet.
Vi håber dog at mange vil kunne deltage på det fysiske møde, og beder jer der kan og vil om at tilmelde jer til årsmødet her.

Såfremt forslaget om opløsning af Alternativet Næstved alligevel ikke bliver aktuelt, eller såfremt et sådan forslag ikke opnår tilstrækkeligt med stemmer på årsmødet (mindst 2/3 af de deltagende skal stemme for et forslag om opløsning), så kan andre forslag selvfølgelig komme i spil på årsmødet.
Så har I forslag I i givet fald ønsker behandlet på årsmødet, bedes i indsende dem til bestyrelsen på naestved@alternativet.dk senest d. 16/8 2020

Det samme gør sig gældende, såfremt Alternativet Næstved ikke opløses, og man ønsker at opstille til bestyrelsen, så beder vi om at man indsender navn og eventuelt opstillingsgrundlag til naestved@alternativet.dk senest d. 16/8 2020

I håbet om at mange af jer deltager, hvad enten det sker fysisk eller online.

pbv.
Jan