Årsmøde i Alternativet Næstved

Kære med-alternativister i Næstved

Det er ved at være tid for os her i Næstved, til at holde vores årsmøde.

Mødet vil blive afholdt Tirsdag d. 31. marts 2020 på Næstved Hovedbibliotek, hvor vi har fået lov at låne “Lille Scene”. Tidsmæssigt har vi umiddelbart planlagt at årsmødet ligger kl. 17-19.

Vi prøver at få Rasmus Nordqvist til at komme og fortælle lidt om sine tanker omkring Plan 2030, og hvorledes vi kan bruge de tanker på kommunalt plan, og ikke mindst i forbindelse med de forestående kommunal- og regionsrådsvalg.

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for “Alternativet Næstved”
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor(er)
  8. Eventuelt

(Med forbehold for ændringer)

Forslag til behandling på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 3 uger før mødets afholdelse, dvs. senest Tirsdag d. 10. marts 2020.
Det samme gør sig gældende, såfremt man skulle ønske at stille op til bestyrelsen, så skal man indsende navn samt eventuelt opstillingsgrundlag senest Tirsdag d. 10. marts 2020 … og vi har rigeligt plads til flere i bestyrelsen :green_heart:

Har I forslag til, eller tanker om, aktiviteter I gerne kunne tænke jer gennemført eller at gennemføre, så tag endeligt de forslag og tanker med, så kan vi tage en snak om det.

Alle forslag, samt endelig dagsorden, udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.

For at få et overblik over hvor mange der kommer, så må I meget gerne tilmelde jer her … Tilmelding er dog ikke påkrævet.

Håber at se en masse af jer :green_heart:

p.b.v.
Jan