Årsmøde i Alternativet Midt-og Vestsjælland d. 19. april

Kære medlemmer,

Det er nu blevet tid til at holde årsmøde i Alternativet Midt- og Vestsjælland. Derfor indkalder vi til årsmøde onsdag den 19. april 2023 kl. 18.30-20.00 på SKEMA i Ringsted. Adressen er Nørregade 2, 4100 Ringsted.

Vi åbner for adgang kl. 18 og sørger for noget at spise og og giver en drik/vand eller to. Meld dig til her hvis du ønsker at spise med senest mandag d. 17. april.

Du kan også deltage i mødet digitalt via dette link: meet.google.com/ffp-tqjx-tzg

Dagsorden for årsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af de reviderede vedtægter
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vil du være med i bestyrelsen?
Du kan som medlem også selv stille op til bestyrelsen, og idet kun 1 ud af de nuværende 3 medlemmer ønsker at genopstille er der hårdt brug for nye kræfter. Kort sagt har vi brug for mindst 2 nye kandidater, men flere er meget velkomne da vi gerne vil repræsentere de 10 kommuner vi dækker bedst muligt. Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne bestå af 3, 5 eller 7 medlemmer. Hvis du gerne vil stille op så giv meget gerne besked på forhånd til bestyrelsen på mailen midtogvestsjaelland@alternativet.dk, men du kan også melde dig på selve årsmødet.

Bestyrelsen mødes ca. en gang hver anden måned. De afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker i ro og mag at overdrage de forskellige opgaver, så som nyt bestyrelsesmedlem står man alene. Som medlem af bestyrelsen er du med til at sørge for at medlemmerne betjenes, yde opbakning til lokale aktiviteter og skabe nye initiativer. For at kunne vælges, skal du have været betalende medlem af Alternativet i mindst 90 dage ved årsmødets afholdelse.

Forslag fra medlemmer
Som medlem kan du indsende forslag til vedtægtsændringer. Forslag sendes til midtogvestsjaelland@alternativet.dk senest tirsdag d. 04. april 2023.

PS: Hvis nogen vil påtage sig opgaven som referent på årsmødet så skriv eller ring til 22323539 (Cecilie)

Vedhæftede dokumenter

VEDTÆGTER

Revideret regnskab
saldobalance_311222_1_Underskrevet.pdf (252.7 KB)

Vi appellerer til at flest muligt møder op fysisk, fordi vi har fået mange nye medlemmer og det kunne være dejligt at øge kendskabet til hinanden og hygge os i hinandens selskab.

Alle henvendelser, kommentarer og ideer er velkomne
Grønne forårshilsner fra bestyrelsen i Alternativet Midt- og Vestsjælland :seedling: :sun_with_face: :snowflake: :green_heart:

Forperson: Cecilie Mejlstrup tlf. 22 32 35 39
Kasserer: Marianne Hammelboe tlf. 23 29 32 08
Medlem: Lene Bjerrum tlf. 60 83 32 26

Rettelse. Som nyt bestyrelsesmedlem står man selvfølgelig IKKE alene :slight_smile:

KH den nuværende bestyrelse