Årsmøde i Alternativet Lolland-Falster

Alternativet Lolland-Falster inviterer til årsmøde
Mandag d. 17. april kl. 19:00-21:00 på Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

Vi har haft fokus på valgkampen til folketingsvalget i efteråret 2022 i tæt samarbejde med andre kandidater i Storkreds Sjælland. Vores indsats gav et mandat til Storkreds Sjælland, hvor Sascha Faxe blev valgt ind. I Guldborgsund og Lolland hentede vi 793 stemmer og fik 22 nye medlemmer. Så vi har et grundlag for vores politik :slightly_smiling_face:

Vores miljø og biodiversitet lider under landbrugets manglende hensyn og villighed til den grønne omstilling, så her ligger en stor klimaudfordring på Lolland-Falster.

Kom gerne som du er og lad os snakke politik og visioner og handlekraft på Lolland-Falster.

Dagsorden for årsmødet kl. 19:00-21:00:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Opstillingsgrundlag:
Ullas opstillingsgrundlag 2023.pdf (51.9 KB)

Vi glæder os til at se jer alle :smiling_face_with_three_hearts:

HUSK tilmelding i AlleOs på dette link

:green_heart:Ulla