Årsmøde i Alternativet Lolland-Falster

Alternativet Lolland-Falster indkalder til årsmøde
Tirsdag d. 30. marts kl. 19:30-21:00 på Teams.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du sende lidt om dig selv og dit opstillingsgrundlag til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 9. marts 2021

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer og fremsendt til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 2. marts 2021

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 16. marts - samt nærmere besked om evt. fysisk fremmøde.

Vi håber at kunne mødes fysisk og ser frem til et stort fremmøde :smiling_face_with_three_hearts:

:green_heart: Ulla