Årsmøde i Alternativet København 2022

Kære medlem,

Tiden nærmer sig d. 5/3 og dermed årsmøde i Alternativet København!

Dagsorden
Mødets dagsorden bliver som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
  5. Behandling af forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor(er)
  8. Eventuelt

Påmindelse om formalia
Dette er en påmindelse om at forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før mødet - altså på lørdag d. 5/2. Forslag skal stilles af 10 medlemmer af Kommuneforeningen, og sendes til vores mail kbh@alternativet.dk.

Vi håber også at du vil overveje at stille op til bestyrelsen, så vi fortsat kan have en god forening i København op til næste Folketingsvalg. Opstillingsgrundlag sendes ligeledes til kbh@alternativet.dk senest lørdag d. 5/2.
Dog vil det også være muligt at stille op på selve mødet hvis ikke vi modtager tilstrækkeligt med opstillinger.

Vi håber meget at du vil overveje at blive en del af vores bestyrelse.

Vi udsender evt. modtagne forslag og opstillinger to uger før mødet.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via event på AlleOs

Praktisk
Årsmødet bliver afholdt i Foreningshuset Sundholm.

Tidsrum: 12-15

Adresse:
Sundholmsvej 8, 2300 København S

Evaluering på KV21 kampagnen

Vi vil også minde om, at der er evalueringsmøde om kommunalvalgskampagnen i København lørdag d. 12/2 kl. 13-16 på Rådhuset.
Lokale: Udvalgsværelse D på 1. sal (indgang ad Bag Rådhuset)

Vi vil bede alle der var en del af denne til at bidrage med jeres besyv på kampagnen, og hjælpe os med at forberede Alternativet København på det kommende Folketingsvalg.

Grønne hilsner
image