Årsmøde i Alternativet, Frederiksberg den 4. marts

Vi holder vores årsmøde i Alternativet Frederiksberg torsdag den 4. marts kl. 19.00.

Det vil foregå online med mindre der åbnes op for fysiske møder igen.

Tilmelding skal ske via vores begivenhed i AlleOs på nettet.

Hvis mødet er online vil vi komme med en beskrivelse af hvordan du kan deltage digitalt hjemmefra.

Inden vi holder den formelle generalforsamling har vi virtuelt besøg af vores medlem af kommunalbestyrelsen Mette Bram der vil fortælle om hvad hun har arbejdet med i kommunalbestyrelsen.

Forhåbentlig vil vi også få besøg af den nyvalgte leder af Alternativet, der vil fortælle lidt om status og visioner for Alternativet.

Denne del af årsmødet er åbent for alle – uanset man er medlem eller ej.

Efter introduktionen vil vi gå i gang med generalforsamling efter vedtægterne med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af online stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Stillingtagen til kandidater til valget den 16. november. Sidste chance for at stille op?
 5. Valg af kandidater til KV21
 6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne (forslag skal sendes til frederiksberg@alternativet.dk senest d. 26.2.
 8. Forslag til vedtægtsændringer
 9. Mandater til den kommende bestyrelse vedr. vedtægter
 10. Valg til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Vi håber du som medlem af Alternativet og bosiddende på Frederiksberg vil deltage og støtte op om vores forberedelser til det vigtige kommunalvalg i november.