Årsmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø 14. marts 2018

Kære, dejlige medlem!

Så er det ved at være tid til en endelig indkaldelse til årsmødet i vor lokalforening.

Som tidligere omtalt bliver mødet lidt specielt, da vi i bestyrelsen har besluttet at dele foreningen i to, således at denne forening fortsætter som lokalforening for Esbjerg kommune, og så oprettes der en ny for Fanø kommune (hvornår dette sker vil blive annonceret for Fanø-medlemmerne). Delingen skyldes at vi efter valget står i to vidt forskellige situationer i hver af de to kommuner, og at vi finder at kræfterne vil blive brugt bedst ved en deling. Formelt set ordnes delingen under punktet “Vedtægtsændringer” på årsmødet, hvor Fanø foreslås skrevet ud af vedtægterne. Efter mødet vil vi fejre det forrygende år vi har haft sammen med lidt vin og kage.

Til valg til bestyrelsen har vi modtaget fire tilkendegivelser. Da bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter, har vi brug for dig, og det vil derfor være muligt at kandidere til bestyrelse (eller suppleant) på selve årsmødet.

Af ting vi kommer til at foretage os i bestyrelsen i år er bl.a. at planlægge en stand på Korskro Hestemarked, som vi er gået sammen med Alternativet Varde (og evt. andre lokalforeninger der vil være med) om.
-Og hvad vi ellers skal, har du alle muligheder for at være med til at bestemme. Både som medlem af bestyrelsen og som menigt medlem.

Kandidater til bestyrelsen er indtil videre (alfabetisk efter fornavn):

Edvard Korsbæk
Jette Rose
Karin Schwartz
Steen Thrane Frydenlund Jensen

Dagsordenen er som følger (bilag til de enkelte punkter er, hvor de forekommer, indsat som link)

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (underskrevet regnskab20022018.pdf )
  5. Vedtægtsændringer (Vedtægtsforslag Alternativet Esbjerg 2018.pdf)
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne (ingen rettidigt indkomne forslag)
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Med grønne hilsner :green_heart:
Steen T. F. Jensen, forperson på vegne af bestyrelsen.