Årsmøde/generalforsamling

Årsmøde

Hermed en dagsorden til årsmødet:

Tidspunkt : Den 27.marts 2017 kl. 19 - 21
Sted : Verandaen, Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen . Vi har allerede kandidater, og vi vil gerne have flere.
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Efter de ordinære punkter drøfter vi mærkesager i forhold til kommunalvalget 21.november 2017.
Vores byrådskandidater Per Alstrup og Lars Bloch står for denne del af aftenen. Det vil I høre mere om inden mødet.

Har du forslag til dagsordenen, skal du sende dem til undertegnede senest den 3.marts.

Vi fik en masse presse på valg af vores to byrådskandidater. Her er den fra Rold Skov bladet.

De bedste hilsner
Susanne Zimmer
susannne.zimmer@alternativet.dk
tlf 41171899