Årsmøde/generalforsamling i Alternativet i Herning

Årsmøde/generalforsamling i Alternativet i Herning søndag den 13. november kl. 14 på Huset No7 i Herning.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Samtidig opstilling og valg af kandidater til bestyrelsen og til Herning Byråd. Opstillingsgrundlag kan rekvireres på herning@alternativet.dk og skal være bestyrelsen i hænde min. 2 uger før årsmødet.

Mvh
Bestyrelsen