Årsmøde/generalforsamling 2021

Kære medlem i Svendborg Kommune

Hermed indkaldelse til årsmøde/generalforsamling i din lokalforening.

Mandag d. 22. feb 2021 kl. 20-22 (online via Zoom)

Vi har fået tilsagn fra Torsten Gejl (mf) og vores nyvalgte politiske leder om at bidrage med indlæg og indgå i den politiske snak ved mødet.

Dagsorden efter vedtægterne, og ønsker du forslag på dagsordenen, skal du sende til erik.stent.pedersen@alternativet.dk senest d. 25. Januar. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du overvejer at opstille til bestyrelsen, hvor der er pladser ledige.

Dagsorden med link vil blive tilsendt alle medlemmer.

Har du spørgsmål er du velkommen på telefon 20115416 eller mail erik.stent.pedersen@alternativet.dk

Denne indkaldelse har tidligere været udsendt - men pga systemfejl ikke til alle.
Med venlig hilsen

Erik Stent Pedersen
Forperson