ÅRSMØDE/generalforsamling 16. februar kl. 19-21.30

Kære alle 500-600 medlemmer af Alternativet på Amager (2300)

I inviteres hermed til årsmøde/generalforsamling i bydelsforeningen Amager, FREDAG d. 16. februar kl. 19-21.30.

DAGSORDEN

1.Valg af dirigent og referent

2.Beretning fra bestyrelsen

3.Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelsen

6.Valg af revisor

7.Eventuelt (herunder aktiviteter i det kommende år, kom gerne med ønsker og forslag på mødet)

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før årsmødets afholdelse.

Hermed link til vedtægterne: Alternativet Amager Vedtægter

Reserver allerede dagen nu - I vil få nærmere besked på mail om hvor mødet holdes.

Følg i øvrigt med på Alternativets hjemmeside www.alternativet.dk, hvor I finder bla. Dialog og kalenderen under AlleOs, hvor I kan tilmelde jer årsmødet/generalforsamlingen - I kan også tilmelde jer på mailen her.

Tilmelding er ikke nødvendig, men en rigtig god ide, så vi ved ca. hvor mange vi bliver.

HERMED EN OPFORDRING TIL AT MØDE OP - vi håber at mange af jer har lyst og mulighed for at deltage i mødet og glæder os til at se jer!

Gode, håbefulde og grønne hilsner fra Morten Thygesen, Hanne Hilmer og Mette Rud NIelsen på vegne af Alternativet Amager