Årsmøde for Alternativet Lejre: onsdag d.15.maj kl. 19:30

Kære Alternativister i Lejre.

I indkaldes hermed til

Årsmøde for “Alternativet Lejre”
onsdag d.15.maj kl. 19:30 på adressen
Carsten Teichert
Melissehaven 9
4330 Hvalsø

Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende og forslaget skal være bestyrelsen i hænde
senest onsdag d.17.april , på email lejre@alternativet.dk eller evt. i min postkasse .

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer og ikke mindst også til at tale politik, valgkamp og andre arrangementer med jer, når mødets officielle del er afsluttet.

Vel mødt d.15.maj

Kh
Bestyrelsen for Alternativet Lejre

Carsten Teichert, forperson
Kai Drewes, næstforperson
Ulla Jensen, kasserer
Theresa Dall Helth, 1.suppleant
Marianne Olsen, 2.suppleant