Årsmøde den 24. marts 2020

Alternativet Assens

Årsmøde

Vi indkalder til årsmøde onsdag den 24. marts klokken 18 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Alternativet Assens giver i dagens anledning et måltid mad med en øl eller vand til. Efter måltidet starter vi selve mødet kl. 19. Hvis du kommer til måltidet kl. 18, skal du tilmelde dig på assens@alternativet.dk .

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af budget og regnskab fra 2019 (kommer senere)
 • Behandling af forslag fra medlemmer.
 • Sidste frist for indsendelse af forslag er den 10. marts
 • Forslag skal mindst have to stillere.
 • Valg:
 • Valg af forperson (ønsker genvalg)
 • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer ( tre bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg)
 • Valg af to suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest den 10. marts til assens@alternativet.dk . Årsmødet kan dispensere fra dette.

Vi håber at se så mange som muligt til årsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativ Assens