Årsmøde den 20. marts 2019

Onsdag den 20. marts klokken 18 holder vi årsmøde i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg.

Nogle vil måske undre sig over, at vi igen holder årsmøde. Imidlertid besluttede vi til årsmødet i efteråret, at årsmødet fremover bliver holdt om foråret.

EP- Kandidat Pavia Jacobsen, Folketingskandidat Stine Bardeleben Helles og sidst men mindst Svend Emil Fage-Fjord, som sørgede for det flotte resultat til skolevalget deltager også i mødet.

Indkaldelsen og det vedhæftede regnskab ses herunder.

Årsmøde

Vi indkalder til årsmøde onsdag den 20. marts klokken 18 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Alternativet Assens giver i dagens anledning et måltid mad (græskarsuppe eller chili sin carne) med en øl eller vand til. Efter måltidet starter vi selve mødet kl. 19. Der er ikke tilmeldingstvang, men hvis du ved, du kommer, må du gerne give besked på assens@alternativet.dk . Alternativets EP-Kandidat Pavia Jacobsen og Folketingskandidat Stine Bardeleben Helles er med til mødet, og de vil benytte enhver lejlighed til at drøfte politik og strategi med de fremmødte.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af regnskab 2018 (vedhæftet)
 • Behandling af forslag fra medlemmer.
 • Sidste frist for indsendelse af forslag er den 6. marts
 • Forslag skal mindst have to stillere.
 • Er der nogle, der kan hjælpe i forbindelse med EP- og folketingsvalget?
 • Valg:
 • Valg af forperson.
 • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af to suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest den 6. marts til assens@alternativet.dk . Årsmødet kan dispensere fra dette.

Vi håber at se så mange som muligt til årsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativ Assens

image