Årsmøde, byrådskandidater og referat

Årsmøde, byrådskandidater og referat

Årsmøde (generalforsamling)
Vi inviterer jer alle til årsmøde mandag den 27.marts kl. 19 på Kulturstationen. Her skal vi have valgt en ny bestyrelse. Der er en del, som gerne vil genopstille, andre medlemmer som gerne vil stille op, og måske vil du også gerne stille op? Vi har så megen aktivitet i vores bestyrelse, så det vil måske være fint med 7 personer i bestyrelsen og 3 suppleanter.
På mødet skal vi selvfølgelig også drøfte mærkesager til kommunalvalget.
Nærmere invitation følger.

Vores to byrådskandidater
Per Alstrup og Lars Bloch blev på opstillingsmødet valgt som byrådskandidater. Da vi håber på at få stemmer til mere end to mandater i byrådet, vil vi senere holde et nyt opstillingsmøde. Er du interesseret eller kender du nogen, så sig endelig til.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde