Årsmøde Bydelen Sydhavn Vesterbro

Kære alle Alternativister i Sydhavn og på Vesterbro.

Dette er blot en kærlig reminder om vores Årsmøde i bydelen. Mødet finder sted: Tirsdag den 19. Februar kl 17 til 19 på medborger center Sydhavn. Peter Sabroes Gade 1, 2450 København SV. (det er på hjørnet ud mod P. Knudsensgade).

Den nuværende bestyrelse består af: Nina, Michelle (næst forperson), Charlotte (forperson), Birgitte, Helle (suppleant), Asbjørn (kassér), Peter. Heraf er følgende på valg i år: Charlotte (genopstiller), Birgitte (genopstiller) og Peter (genopstiller ikke). Badar Shar er valgt som revisor på sidste årsmøde.

Simone Madsen opstiller til valg som medlem af bestyrelsen.
Opstillingsgrundlag bliver delt mundtligt på mødet.

Dagsordenen ser ud som følger:

     -Valg af dirigent og referent.
    - Beretning fra bestyrelsen. (forperson)
    - Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse. (kasser/ parlamentarisk revisor)
    - Indkomne forslag (forperson - til dato ingen forslag).
    - Valg af bestyrelsen: 
    - Valg af revisor 
    - Planer for første halve år af 2019
    - Eventuelt.

Vel mødt - vi glæder os til at se jer alle.
Grønne hilsner fra Bestyrelsen Sydhavn/vesterbro