Årsmøde - Bispebjerg/NV

Kære medlem af Alternativet Bispebjerg/NV

Det er blevet tid til årsmøde i vores bydelsforening, og vi håber at se rigtigt mange af jer. Siden sidst er vi blevet valgt ind i Borgerrepræsentationen, hvilket giver os helt nye muligheder lokalt, gennem vores lokaludvalg.

Årsmødet afholder i år i lokalerne på Præstelængen 1 (hjørnet Præstelængen/Birkedommervej).
Det bliver afholdt mandag den 22. januar, kl. 19:00 - vi forventer at være færdige omkring 20:30

Programmet for aftenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Beretning fra bestyrelsen
  4. Behandling af forslag fra medlemmer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer:
Vi benytter os af minimumsvedtægterne. Den eneste ændring vi ønsker, for dette års vedtægter er, at antallet af medlemmer af bestyrelsen, sættes ned fra 5 til 3. Vi har haft svært ved at hverve medlemmer til bestyrelsen og har haft frafald hvert år. Vi ønsker derfor denne ændring, for at sikre at vi kan fungere som bestyrelse, omend det vil være på nedsat kraft, hvis vi skulle komme ned på tre medlemmer.

Forslag til vedtægtsændringer bedes indsendes seneste fire uger før årsmødet. Det vil sige seneste mandag den 25. december.

Opstilling til bestyrelsen:
Vi har brug for flere krafter i vores bestyrelse. Vi vil derfor opfordre alle, der gerne vil Bispebjerg/Nordvest, til at stille op til vores bestyrelse.

Hvis du gerne vil stille op til bestyrelsen, skal du kontakte os senest mandag den 8. januar. Vi skal blot bruge dit navn, så vi kan slå dig op på AlleOS.

Sådan finder du frem til Præstelængen 1:
Ved Kulturhuset på Tomsgårdsvej, går du ned af Birkedommervej til Præstelængen - der vil du se en Grønt Håb valgplakat på dagen.

Grønne hilsner,
Bestyrelsen i Alternativet Bispebjerg/NV

PS: Der er også årsmøde i kommuneforeningen den 7. januar.