Årsmøde - Alternativet Købenahvn

Kære medlem af Alternativet København

Så er tiden kommet til, at vi skal afholde vores ordinære årsmøde.

Det sker søndag den 29. januar kl. 12.00 – 15.00 på Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 København S.

Tilmelding via denne begivenhed på AlleOS :green_heart:

OBS! Medbragt kage er meget velkommen :blush:

Dagsordenen for dagen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg af forperson
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor(er)
  10. Eventuelt

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal ens opstillingsgrundlag sendes til kbh@alternativet.dk senest fredag d. 30. december 2016.

Ønsker man at få et forslag behandlet på mødet, så skal dette være stillet af en gruppe på minimum 10 medlemmer af Kommuneforeningen og sendt til kbh@alternativet.dk senest fredag d. 30. december 2016.

Opstillingsgrundlag, forslag, bestyrelsens beretning, regnskab og evt. retningslinjer for digital afstemning vil blive fremsendt senest en uge inden mødet.

Alt det bedste :green_heart:
Alternativet København