Årsmøde Alternativet Haderslev - reminder

Kære Alternativist

Blot en lille reminder om, at vi i Alternativet Haderslev holder årsmøde i morgen kl 19 på Bispen i Haderslev.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Evt. valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde.
  3. Beretning fra bestyrelsen/forpersonen.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Der vælges op til 2 suppleanter (de rangeres efter stemmetal) såfremt der er kandidater.
  8. Valg af ekstern revisor
  9. Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning.

Vi håber vi ses!

På bestyrelsens vegne

Frank Truelsen
Formand - Alternativet Haderslev