Årsmøde Alternativet Fredensborg Hørsholm 21 marts 2021

Kære medlemmer

Vi holder årsmøde i lokalforeningen Alternativet Hørsholm-Fredensborg.

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.30 – 21.30

Det bliver et online møde. Vi sender et zoom link med næste indkaldelse.

Vi er pt 24 medlemmer i lokalforeningen, og det ville være superhyggeligt, hvis du vil deltage, så vi kan hilse på hinanden

Dagsorden bliver den samme som altid, men der bliver også tid til at tale om Alternativets situation og planer for Kommunevalget 2021. Vi opfordrer hermed alle, der har lyst til at stille op til kommunalvalget for Alternativet om at kontakte os. Der bliver arrangeret et opstillingsmøde senere i løbet foråret.

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for 2019

  4. Regnskab (vedlagt)

  5. Indkomne forslag:
    Der er forslag om at vores forening lægges sammen med kommuneforeningen i Helsingør, hvis de er interesserede

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen
Medlemmer, der ønskes at kandidere til valg til bestyrelsen på årsmødet, skal meddele deres kandidatur ved fremsendelse af et opstillingsgrundlag til et medlem af bestyrelsen senest 4 uger før mødet (dvs. senest 23 februar).

Forslag til behandling
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på Årsmødet, skal fremsende det til et medlem af bestyrelsen senest 3 uger før (dvs. senest 2. marts).

Ny indkaldelse med bilag
Vi fremsender en endelig indkaldelse med bilag og link til mødet senest 2 uger før (dvs. senest 9. marts)

Tilmelding: Svar på denne mail eller skriv til mig sids@privat.dk

mvh Sidsel Dyekjær
Forperson
revideret regnskab2020.pdf (461.3 KB)