Årsmøde ALT Ø

Kære medlem af Alternativet København

Vi indkalder til ordinære årsmøde i bydelsforeningen Østerbro.

Adresse: Rosenvængets alle 22, 2.th., 2100 Kbh Ø,
Dato: søndag, den 19.02.2017
Tid: 16.00-18.00.

Dagsordenen for dagen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor(er)
  9. Eventuelt

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal ens opstillingsgrundlag sendes til oesterbro@alternativet.dk senest søndag den 12. februar 2017.

Ønsker man at få et forslag behandlet på mødet, så skal dette være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer af Kommuneforeningen og sendt til oesterbro@alternativet.dk senest søndag den 12. februar 2017.

Opstillingsgrundlag, forslag, bestyrelsens beretning vil blive fremsendt senest to uger inden mødet.
Vores nuværende vedtægter er vedhæftet.
ALT Ø vedtægter 2016.pdf (95.7 KB)

Alt det bedste