Årsmøde 9. oktober på MoMo - med valg til det ene og det andet!

Kære medlemmer af Alternativet Storkreds Bornholm!

store%20%C3%85

Hermed indkaldes der til vores ordinære årsmøde.
Det afholdes i år d. 9. oktober kl 19.00 på Café Momo, Store Torvegade 16, Rønne. Vi er værter for kaffe og kage :yum:

Dagsorden er i år lidt udvidet i forhold til, hvad vi har været vant til. Det skal du endelig ikke lade dig skræmme af. Man er velkommen som nysgerrig flue-på-væggen, der ikke agter at påtage sig noget… Og vanen tro kommer vi sikkert til at få det overstået i god trav.

Fra landsdækkende hold er blevet vedtaget at vi i storkredsene skal forsøge at stille med en repræsentant til hovedbestyrelsen, vedkommende skal sidde i storkredsens bestyrelse. Vi skal ligeledes søge at stille en repræsentant til et landsdækkende konfliktråd.

Derudover ønsker hovedbestyrelsen at vi til hver en tid har kandidater klar til næstkommende valg. Derfor er der også kandidatvalg til kommende kommunalvalg i 2021. Medlemmer der ønsker at fremsætte deres kandidatur skal sende det til: storkreds.bornholm@alternativet.dk senest 14 dage før d. 9/10- 2019.

Har du nogle forslag du ønsker behandlet på årsmødet i øvrigt, skal de ligeledes sendes til: storkreds.bornholm@alternativet.dk senest 14 dage før d. 9/10- 2019.

Dagsorden:

  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  3. Behandling af forslag fra medlemmerne
  4. Valg til Storkredsbestyrelsen (5 bestyrelsesmedlemmer eller mere og 2 suppleanter, konstituering efter årsmødet)
  5. Valg til PoFo
  6. Invitation til lokal PoFo-gruppe
  7. Valg af repræsentant for bestyrelsen i Hovedbestyrelsen
  8. Valg til konfliktråd (landsdækkende)
  9. Kandidatvalg til kommunalvalget 2021
  10. Eventuelt

Bedste sensommer-hilsner
Forperson, Caroline White

P.S: Den opmærksomme læser bemærker måske at mødeindkaldelsen er en dag for sent, i forhold til at den skal udsendes 6 uger før årsmødet. Jeg håber på tilgivelse! Jeg ligger her med (aftagende) feber.