Årsmøde 4.marts 2019 i Aksen kl 18.30-20.30


Husk den socialpolitiske workshop 21.februar 19- 21.30 i Aksen

Som det første - hjælp til opsætning af valgplakater.

Vi mangler plakatopsættere i Nykøbing Sj. - 6 steder=12 plakater og i Asnæs 6 steder=12 plakater. Meget overskueligt, synes vi. Vi bliver glade for din hjælp. Giv lyd eller skrift til vivi@arklint.dk

Vi skal stadig bruge flere i bestyrelsen

Hvis Alternativet Odsherred skal bestå som forening efter næste årsmøde, kræver det at der melder sig interesserede til at træde ind i bestyrelsen. Som det ser ud nu, er der kun en enkelt fra den gamle bestyrelse, der stiller op til genvalg – og ingen nye kandidater har indsendt opstillingsgrundlag. Efter vedtægterne skal der være mindst 3 (højst 7) i bestyrelsen, så der skal minimum findes to mere.

Hvis du vil være en del af bestyrelsen i Alternativet Odsherred, så skriv/ring snarest til ivannormann@gmail.com, 61261745.

Worktalk

I forbindelse med at der er valg til bestyrelsen har vi talt med en del, der spørger, hvad et bestyrelsesarbejde består i. Diskussion vil vi gerne brede ud til årsmødedeltagerne. Som optakt til den egentlige dagsorden vil vi derfor tage en worktalk om “at være i bestyrelse, hvad synes I at det vil sige?”. Vi havner måske der, at vi har en bestyrelse, og vi har medlemmer som varetager særlige opgaver.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller(e) og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning (se nedenfor)
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, (se nedenfor)
  5. Behandling af forslag fra medlemmer, (ingen forslag)
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Bestyrelsens beretning

Årsmødet i 2018 havde et tema, vi kaldte ’involverende demokrati’. Vi vil jo gerne i Alternativet holde fast i troen på, at de fleste egentlig gerne vil inddrages i politiske beslutninger og øve indflydelse på, hvordan vi indretter os her i Odsherred. Mødet vil måske især blive husket for Jacobs lejlighedssang om temaet, der bl.a. lød ”at motivere og også invitere – det er meget vigtigt i demokratiudvalg”.

Således opmuntrede gik den nye bestyrelse i gang med arbejdet. Marianne blev kasserer, og gjorde et stort job med at få oprettet en konto, med regnskaber og budget og siden også med støtteindsamlinger for storkredskandidaterne. Marianne blev også tovholder for lokalpolitikudvalget, der skulle følge den politiske situation i Odsherred tæt. Steffen blev tovholder for kommunikation og fik os alle koblet op på et internt mobilapp-system, så vi nemt kunne være i dialog, også mellem møderne. Jørgen blev tovholder for at få de unge involveret, men kom til at bruge kræfterne lidt anderledes, som aktiv på debatfora på nettet og med at arrangere vores deltagelse på Mørkøv Marked. Vivi blev tovholder for demokratiudvalget og gik straks i gang med at arrangere en række medlemsmøder omkring prioriteringsspillet.

I Alternativet er der ikke langt fra lokalafdeling til Folketing. Det er muligt og sandsynligt, at folketingsmedlemmer finder tid til at komme forbi og skabe debat eller blive klogere på hverdagen ude i landet

I foråret annoncerede Josephine Fock sin Tour de Frisætning og tilbød at komme forbi for at blive klogere på den stigende bureaukratisering, og på hvordan hun kunne præsentere sin frisætning af kommuner, medarbejdere og borgere. Vi bød straks ind på en dato, og Josephine havde premiere på sin tour i Odsherred.

Om eftermiddagen mødte hun Thomas Adelskov, senere et par byrådspolitikere og sidst borgere, som havde erfaringer inden for kommunens institutioner.

Om aftenen mødtes medlemmer fra Odsherred, Holbæk og Kalundborg og lavede politisk laboratorium omkring “frisætning”. Josephine skrev flittigt, og deltagerne var meget opløftede.

Som et led i det lokaldemokratiske arbejde ville vi tilbyde medlemsmøder centreret omkring Prioriteringsspillet for på den måde at have noget konkret at tale ud fra.

Odsherred blev delt i 5 “lokalområder” og de bosiddende medlemmer i hvert område blev inviteret til at komme og lave spillet om netop deres lokalsamfund. Der er store forskelle på de forskellige lokalområder så denne opdeling gjorde samtalen nemmere.

Vi var ofte meget få, men samtalen om hvordan vi vurderede vores lokale samfund, og opdagelsen af, hvor lidt vi egentlig vidste, var igangsættende for at vide mere. Samtidig skabte vi nogle konkrete relationer.

Det er absolut en reel mulighed at tilbyde Prioriteringsspillet igen til de, der ikke kunne komme første gang.

For facilitatoren var det meget givende, lærerigt og opløftende hver gang.

Mørkøv markedet krævede en del ressourcer af os, da vi dækkede markedet alene og ikke sammen med andre lokalafdelinger. Desuden var vi ikke alle lige gearet til markedsstemningen. Ligeledes har diverse personlige forhold omkring job, familie og bolig i en lang periode betydet, at bestyrelsesarbejdet er blevet nedprioriteret.

På vores første åbne bestyrelsesmøde efter sommerferien luftede Ruth Johnsen idéen om at få Rasmus Nordqvist til et medlemsarrangement om Alternativets nye politiske program. Vi bakkede straks op og Ruth skabte kontakten.

I december deltog Rasmus Nordqvist, Sascha Faxe og Claus Jansson i et arrangement om Alternativets valgprogram. Deltagerne - vi medlemmer og bestyrelse - skulle klædes på til at kunne bidrage til den kommende valgkamp i diverse diskussioner…

I første afdeling interviewede Claus Jansson Rasmus Nordqvist og Sascha Faxe. Denne del blev via Facebook transmitteret til resten af Sjælland.

Som afslutning lavede vi quiz, quiz, byt. De spørgsmål Rasmus, Sascha og Claus havde svaret på, stillede deltagerne nu til hinanden! Salen blev fyldt med glade, forventningsfulde og snakkende mennesker. Meget opløftende at være med til.

Sidste år introducerede vi “nytårskuren”. Her blev evalueret og tænkt frem. Vi er ved at lave en tradition så vi afholdt igen nytårskur, hvor vi havde fornøjelsen af at få hilst på et par af vores nye medlemmer. Vivi har siden også engageret sig i den valgkampagne, som er under opsejling til Folketing og EU-parlament.

Undervejs i det forløbne år har vi lidt på skift været involveret i de lokale debatter omkring Højbygård, Lundbeck, Vig Biogasanlæg, svinebesætninger samt skolestrukturen. Vi ville gerne have blandet os endnu mere, og der har været et hav af forslag og ideer, men for få kræfter.

Efter Josephine Fock-besøget havde vi talt om, hvordan vi kunne følge op, bl.a. på temaet ’kontanthjælp uden modkrav’. Det førte til, at Ivan tog kontakt til Torsten Gejl for at få også ham til Odsherred – Det blev så det tredje større arrangement, som vi som bestyrelse har gennemført dette år. Arrangementet afvikles i Aksen 21.februar.

Måske er vi ikke blevet særligt synlige for de mange borgere i Odsherred, vi egentlig gerne vil repræsentere. Men vi har opbygget relationer og samarbejder, der kan bygges videre på af den nye bestyrelse!

Årets regnskab - tryk på linket og se detaljer
Årsregnskab 2018_Alternativet Odsherred_underskrifter.pdf (198.0 KB)

Budget 2019 - tryk på linket og se detaljer
Budget 2019_forslag.pdf (111.2 KB)

Med venlig hilsen
:green_heart:
Bestyrelsen