Årsmøde 31. marts 2020 på biblioteket Mødelokale 2 (2. indkaldelse)

Lokalforeningen Alternativet Esbjerg indkalder hermed til Årsmøde tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 2

Dagsorden efter vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere og referent.
  3. Beretning fra bestyrelsen.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Der er ikke indkommet forslag til punkter til behandling på generalforsamlingen.

Disse medlemmer (gen) opstiller til valg til bestyrelsen:

Karin Schwartz (genopstiller)
Edvard Korsbæk (genopstiler)
Kristoffer Thorn Poulsen (genopstiller)
Steen Thrane Frydenlund Jensen (opstiller)
Jette Rose (Genopstiller ikke)
Ane Line Søndergaard (Genopstiller ikke)

Vi vil meget gerne have nye medlemmer til bestyrelsen. Vi har det rigtigt hyggeligt sammen, og vi taler faktisk masser af politik.

Under eventuelt vil bestyrelsen meget gerne diskutere valgteknisk samarbejde til næste kommunalvalg KV21, og i cet hele taget diskutere hvad vi vil i regi af lokalforeningen Esbjerg.

Kommuneforeningers minimumvedtægter februar 2019.pdf 1 (370.2 KB)