Årsmøde 27 januar kl. 19.30

Hej alle

Her kommer den endelige invitation til årsmødt i lokalforeningen Fredensborg-Hørsholm den 27. januar kl. 19.30 - 21.30. Herunder ses den formelle dagsorden, men vi håber også at få tid til at snakke om løst og fast

Mødet er digitalt - Vi bruger Zoom
Join Zoom Meeting


Meeting ID: 819 9577 0864

Passcode: 095251

Dagsorden

 1. Valg adenrigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for 2019
 4. Regnskab (vedlagt)
 5. Indkomne forslag
  Der er indkommet følgende forslag fra Mette Jeppesen:
  “Jeg vil gerne stille forslag om at vores forening stopper som selvstændig forening og lægges sammen med kommuneforeningen i Helsingør, hvis de er interesseret i det. Efter samme model som er sket i Alternativets andre kommuneforeninger i storkredse rundt omkring i landet. På mødet motiverer jeg mit forslag”.
 6. Valg til bestyrelsen - De nuværende medlemmer stiller op igen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt.

Tilmeld dig til mødet ved at skrive til: sidsel.dyekjaer@gmail.com

mvh Sidsel Dyekjær (forperson)

revideret regnskab2020.pdf (461.3 KB)