Årsmøde 27. januar 2021

Kære medlemmer

Vi holder formelt årsmøde i lokalforeningen Alternativet Hørsholm-Fredensborg

Onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.30 – 21. 30

På grund af corona-situationen bliver det et online møde. Vi sender et link med næste indkaldelse.

Vi er pt 26 medlemmer i Hørsholm- Fredensborg. Det er ikke mange, men vi er da ikke helt i bund, og det ville være superhyggeligt, hvis I vil deltage, så vi kan hilse på hinanden :smiley: :smiley:

Dagsorden bliver den samme som altid, men der bliver også tid til at tale om Alternativets situation og planer for Kommunevalget 2021.

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for 2019

  4. Regnskab

  5. Indkomne forslag

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen
Medlemmer, der ønskes at kandidere til valg til bestyrelsen på årsmødet, skal meddele deres kandidatur ved fremsendelse af et opstillingsgrundlag til et medlem af bestyrelsen senest 4 uger før mødet (dvs. senest 30. december).

Forslag til behandling
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på Årsmødet, skal formelt have fremsendt dette til et medlem af bestyrelsen senest 3 uger før (dvs. senest 6. januar). Men hvis I kommer i tanke om forslag senere, så går det nok.

Ny indkaldelse med bilag
Vi fremsender en endelig indkaldelse med bilag og link til mødet senest 2 uger før (dvs. senest 13. januar)

Tilmelding: Svar på denne mail eller skriv til mig sidsel.dyekjaer@gmail.com

mvh Sidsel Dyekjær
Forperson